CONGRÉS D'EDUCACIÓ DE L'ALCÚDIA
Comprova si et trobes registrat/da a la base de dades del congrés.
(El fet d'estar registrat/da a la base de dades no significa estar inscrit/a al congrés. La inscripció
es formalitza en efectuar l'ingrés bancari i es confirma per correu electrònic)
_______________________________________________________________________________________