COMPROVA SI HAS EIXIT SELECCIONAT/DA AL SORTEIG PER A FORMAR PART
DELS/LES MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS
ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES 26/05/2019