Farmàcies
Horari de farmàcia de guàrdia: de 9h a 9h del dia següent.
Horari de farmàcia reforç local: de dilluns a divendres, de 9h a 21h
.....................................................i dissabte, de 9h a 17h

LListat de les farmàcies de guàrdia en PDF
 
FARMÀCIES DE GUÀRDIA EN ELS PRÒXIMS 7 DIES
 
21/01/2020

GU└RDIA--->
V.Hervas (Carlet)
REFORă--->
E.Benedito (L'Alcudia)

22/01/2020

GU└RDIA--->
E.Dura (Benimodo)
REFORă--->
J.Arnandis (L'Alcudia)

23/01/2020

GU└RDIA--->
J.Arnandis (L'Alcudia)
REFORă--->


24/01/2020

GU└RDIA--->
R.Ituren (Carlet)
REFORă--->
M.Bello (L'Alcudia)

25/01/2020

GU└RDIA--->
E.Benedito (L'Alcudia)
REFORă--->


26/01/2020

GU└RDIA--->
C.Miragall(Carlet)
REFORă--->


27/01/2020

GU└RDIA--->
T.Bausset(L'Alcudia)
REFORă--->

 
______________________________________________________
 
UBICACIÓ DE LES FARMÀCIES
  L'ALCÚDIA  
 

JOSÉ ARNANDIS
Carrer Santa Rosa, 20 - Tel. 96 254 15 52 -
TERESA BAUSSET
Carrer Germaníes, 9 - Tel. 96 254 06 46 -
MARISA BELLO
Carrer Bollene, 5 - Tel. 96 254 01 18 -
ELVIRA BENEDITO
Avda Antoni Almela, 72 - Tel. 96 254 00 01 -
BELEN CONTEL
Carrer Major, 21 - Tel. 96 299 77 14 -

  CARLET  
  ARTURO CLARIANA
Avda. Bolero de Carlet, 5- Tel. 96 253 10 13-
VIRGILIO HERVÁS
Carrer Ravalet, 111 - Tel. 96 253 00 69 -
RAFA ITUREN
Carrer Juan Vicente Mora, 11 - Tel. 96 253 09 74 -
CRISTINA MIRAGALL
Carrer Rollet, 14 - Tel. 96 253 02 17 -
JUAN MIRAGALL
Carrer Corbella, 26 - Tel. 96 253 12 05 -
  BENIMODO  
ENRIQUE DURÀ
Carrer Major, 1 - Tel. 96 253 10 84 -