Web municipal del poble de l'Alcúdia

AJUDES ADQUISICIÓ ORDINADORS 2020/21CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ D'ORDINADORS ALS ESTUDIANTS D’ESTUDIS UNIVERSITARIS I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER AL CURS 2020-2021 I 2019-2020 AFECTATS PER L’ESTAT D’ALARMA REGULAT EN EL REAL DECRETO 463/2020

Període de sol·licituds: del 24 de febrer fins al 15 de març ambdòs inclosos 

Període de presentació tancat

Publicació al BOP de València.

 Accés al tràmit telemàtic (amb certificat electrònic)


Documents de publicació i bases

 

Accés a les bases reguladores inicials i modificades de les beques ordinadors
Accés a l'anunci de la convocatòria
Accés al Decret d'Alcaldia del nomenament de la comissió d’avaluació de les beques d’ordinadors a estudiants curs 2020-2021 i 2019-2020 afectats per l’estat d’alarma.

ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL BENEFICIARIS DE LES BEQUES D'ORDINADORS
Formulari per a sol·licitud d'esmenes (Termini al.legacions i presentar esmenes del 24 de maig a 04 de juny 2021, ambdòs inclosos.)

 ANUNCI RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA CONCESSIÓ DE LES BEQUES PER A L'ADQUISICIÓ D'ORDINADORS


Documents per a la sol·licitud

En valencià
Accés a l'annex I: Instància
Accés a l'annex II: Fitxa de manteniment de tercers
Accés a l'annex III: Declaració responsable
Accés a l'annex IV: Model de representació

En castellano
Acceso al anexo I: Instancia
Acceso al anexo II: Ficha de mantenimiento de terceros
Acceso al anexo III: Declaración responsable
Acceso al anexo IV: Modelo de representación
Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@