Web municipal del poble de l'Alcúdia

BEQUES MENJADOR ESCOLES INFANTILSCONVOCATÒRIA PER A BEQUES DE MENJADOR PER A LES ESCOLES INFANTILS

Període de presentació de sol·licituds: des de l'1 al 15 de juliol ambdós inclosos.

Període d'al·legacions: deu dies hàbils improrrogable a comptar des de l’endemà de la publicació (30 de setembre al 14 d'octubre 2021 ambdós inclosos).

Accés a la convocatòria - Acceso a la convocatoriaDocuments de publicació i bases

Accés a les Bases reguladores

Anunci sobre la convocatòria publicat al BOPV 


Documents per a la sol·licitud

En valencià
Accés a l'annex I: Instància
Accés a l'annex II: Fitxa de manteniment de tercers
Accés a l'annex III: Declaració responsable
Accés a l'annex IV: Model de representació

En castellano
Acceso al anexo I: Instancia
Acceso al anexo II: Ficha de mantenimiento de terceros
Acceso al anexo III: Declaración responsable
Acceso al anexo IV: Modelo de representación


- RESOLUCIÓ PROVISIONAL SOBRE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER AL MENJADOR PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DIRIGIDES A L’ALUMNAT DE PRIMER CICLE (0-3 ANYS) CURS 2020-2021 EN CENTRES OFICIALS UBICATS A L’ALCÚDIA

- Instància sol·licitud per a les esmenes de les beques

Període de presentació d'esmenes fins el 14 d'octubre del 2021.

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@