Web municipal del poble de l'Alcúdia

AJUDES A ESTUDIANTS DE MÚSICA 2020/21CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER AL CURS 2020-2021 PER A SUBVENCIONAR EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A
ESTUDIANTS DEL GRAU ELEMENTAL DE MÚSICA MATRICULATS EN EL CENTRE PROFESSIONAL DE MÚSICA. BDNS identificador 591184.


BOP de València núm. 212 de 03-011-2021
l'obertura del termini de les sol·licituds que serà del 04-11-2021 fins a 02-12-2021, ambdòs inclosos.

Anunci publicació al BOP de València.

 Accés al tràmit telemàtic (amb certificat electrònic)


Documents de publicació i bases

Accés a les Bases reguladores de les ajudes
Accés a l'anunci de la convocatòria
- cast 


Documents per a la sol·licitud

En valencià
Accés a l'annex I: Instància
Accés a l'annex II: Fitxa de manteniment de tercers
Accés a l'annex III: Declaració responsable
Accés a l'annex IV: Model de representació

En castellano
Acceso al anexo I: Instancia
Acceso al anexo II: Ficha de mantenimiento de terceros
Acceso al anexo III: Declaración responsable
Acceso al anexo IV: Modelo de representación
Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@