Web municipal del poble de l'Alcúdia

CAMPANYA L'ALCÚDIA EN BICI 2021CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS PER L'ADQUISICIÓ DE BICICLETES EN LA CAMPANYA "L'ALCÚDIA EN BICI 2021"

El termini per a presentar les sol·licituds d’aquestes ajudes serà de 60 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de València és a dir, des del 22/12/2021 fins al 18/03/2022, ambdós inclosos o fins a esgotar la partida pressupostària.


 Accés al tràmit telemàtic (amb certificat electrònic)


Documents de publicació i bases

Convocatòria l'Alcúdia en Bici 2021
Accés a la publicació de la convocatòria al BOP
Resolució provisional parcial sobre la concessió de les subvencions - Formulari d'al·legacions - Període d'al·legacions màxim de 10 dies hàbils improrrogable a comptar des de l’endemà de la publicació, 08 de febrer  al  21  de  febrer  de  2022  ambdós  inclosos.
- El beneficiari/a haurà de presentar la bicicleta en l’Ajuntament, amb un termini mínim de 15 dies hàbils des del dia següent de la data de publicació de la Resolució Provisional Parcial en el tauler d’anuncis (08 de febrer  al  28  de  febrer  de  2022  ambdós  inclosos)

ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA PARCIAL SOBRE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ DE BICICLETES EN LA CAMPANYA “L’ALCÚDIA AMB BICI 2021”. LA 10É EDICIÓ. EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

RESOLUCIÓ PROVISIONAL FINAL SOBRE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ DE BICICLETES EN LA CAMPANYA “L’ALCÚDIA AMB BICI 2021”. LA 10É EDICIÓ. EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA - Període d'al·legacions i esmenes del 04 al 17 de maig de 2022, ambdós inclosos - El/la beneficiari/a haurà de presentar la bicicleta en l’Ajuntament, amb un termini del 04 de maig al 24 de maig de 2022 ambdós inclosos) Formulari d'al·legacions

RECTIFICACIÓ D’OFICI PER ERRADES MATERIALS EN LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL FINAL SOBRE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ DE BICICLETES EN LA CAMPANYA “L’ALCÚDIA AMB BICI 2021”. LA 10A EDICIÓ. EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.

 


Documents per a la sol·licitud

En valencià

Accés a l'annex I: Instància
Accés a l'annex II: Declaració responsable
Accés a l'annex III: Fitxa de manteniment de tercers
Accés a l'annex IV: Acreditació del poder de respresentació.
Formulari de sol·licitud de documentació complementària de la subvenció l'Alcúdia en Bici 2021

En castellano
Acceso al anexo I: Instancia
Acceso al anexo II: Declaración responsable
Acceso al anexo III: Ficha de mantenimento de terceros
Acceso al anexo IV: Acreditación del poder de representación.
Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@