Web municipal del poble de l'Alcúdia

#ensquedemacasa
Per a participar, enviar-nos les fotos de les vostres filles i fills o menors dels quals sou tutors/es i poder publicar les imatges, cal omplir el present formulari, llegir les clàusules de protecció de dades i acceptar el consentiment.    

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seues dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de l’Ajuntament de l’Alcúdia amb CIF P4601900F i domicili social situat en C/ Pintor Vergara, 28, i que a continuació es relacionen les seues respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requerisquen, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que l’Ajuntament de l’Alcúdia té previst realitzar amb les dades que vostè està facilitant a través d’aquest formulari:

- Finalitat: Difussió de les imatges aportades al facebook, web mpal de l'Ajuntament, així com al diari de l'Alcúdia.
- Termini de conservació: mentre es mantinga el consentiment prestat. 
- Base de legitimació: El consentiment de l'interessat/da.
- Cessió: Encara que L'ALCÚDIA752 es tracta d'un diari local, la titularitat del mateix és de caràcter privat, per tant s'informa que per a la possible publicació de les imatges al mateix, caldrà fer la cessió.


Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpd@lalcudia.com o a través del registre d’entrada de l’Ajuntament de l’Alcúdia. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l'oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament d'aquests, adreçant-se al correu electrònic ajuntament@lalcudia.com. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considere oportuna.

Les dades identificades amb una marca (*) s'entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència s'entendran com a necessaris per a escometre les finalitats esmentades amb anterioritat.

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@