Berta Isla

Berta Isla és l’envolupant i apassionant història d’una espera i d’una evolució, la del seu protagonista. També de la fragilitat i la tenacitat d’una relació amorosa condemnada al secret i a l’ocultació, al fingiment i a la conjectura, i en última instància al ressentiment mesclat amb la lleialtat.