El cielo imaginado

Sabies que una antiga tradició japonesa parla de dos enamorats que, separats pel déu del cel, només poden travessar la Via Làctia una vegada a l’any per a abraçar-se?O que els indis navajos pensen que el coiot Embaucador va obrir el pot on es guardaven els astres i aquests van escapar fins a ocupar l’últim racó del cel? Aquestes i altres llegendes acosten, a través d’un text senzill, les constel·lacions que poblen el cel en els dos hemisferis però amb un enfocament diferent. Una il·lustració plena de simbolisme recrea les diferents interpretacions que esquimals, indis navajo, kazakhs, sumeris o polinesis han donat del cel estrellat. Un original viatge pel món per a descobrir cels imaginats.