La fibromialgia

La fibromiàlgia és una malaltia amb una alta prevalença en la població general i, malgrat això, continua sent una gran desconeguda. Aquest llibre proporciona informació de qualitat i pràctica que permetrà a molts pacients, familiars i professionals comprendre millor quins són els seus símptomes i com es poden tractar. Dedica especial atenció al dolor i els seus mecanismes de producció, el funcionament del sistema nociceptiu, responsable del seu desenvolupament i modulació, la relació amb altres símptomes com el cansament, l’alteració del somni, les alteracions secundàries de la concentració i de la memòria, entre altres.

El llibre proposa consells per a les parelles, els familiars i l’entorn del pacient, en qüestions com la comunicació, planificació d’estratègies, sexualitat i satisfacció en la relació. Des d’una llarga experiència multidisciplinària, una gran part d’aquest manual revisa els protocols de tractament farmacològic, físics, psicològics, ocupacionals i nutricionals.