Nietzsche. Crepúscle dels ídols

El problema de Sòcrates; La “raó” en la filosofia; Com el “món vertader” va acabar convertint-se en una faula; La moral com a contranaturalesa; Els “milloradors” de la humanitat. El pensament de Nietzsche en una edició didàctica per a 2on de Batxillerat.