El secret de l’Unicorn

Mentre passeja pels encants, en Tintín troba un vaixell i el compra a molt bon preu per fer-li un present al Capità Haddock, però de seguida se li apropen dos homes que li ofereixen uns autèntics dinerals pel vaixell, fins i tot un d’ells arriba a seguir-lo fins a casa, el senyor Sackarina. Un cop li ha ensenyat al capità, aquest cau en el compte que en el retrat del seu avantpassat, Francesc de Haddock, apareix el mateix vaixell. Però quan tornen a casa d’en Tintín buscant el vaixell, aquest ja no hi és. El reporter sospita del senyor Sackarina, i més quan a casa seva té el vaixell, però resulta que aquell no és robat, sinó que és un d’igual. Al tornar a casa de nou descobreix que han buscat quelcom a casa seva, està tota regirada, però el Milú descobreix un petit paper amb un poema: «Tres germans units. Tres Unicorns junt navegant al sol del migdia parlaran. Perquè és de la llum d’on ne ssortirà la llum. I resplendirà. [símbols incomprensibles] la † de l’Àguila». Mentrestant, el capità ha descobert qui fou Francesc de Haddock, i perquè hi ha gent interessada en els vaixells, ja que l’Unicorn està relacionat amb un tresor de valor incalculable. Tot plegat porta als dos protagonistes a seguir la pista del pergamí. Si els carteristes els hi permeten, encara que els Dupont i Dupond els hi van darrere.