Prins

Un autor famós dedicat exclusivament a escriure novel·les gòtiques decideix abandonar definitivament l’ofici. Frustrat i amargat per haver permés que les seues aspiracions literàries de joventut quedaren soterrades sota les exigències del mercat editorial, decideix donar un gir radical a la seua vida i entregar-la a l’opi. Per a aconseguir-ho creuarà Buenos Aires en l’autobús 126 al costat d’una desconeguda anomenada Alicia —un mestressa de casa que bé podria ser l’amor perdut de la seua època d’estudiant en la Facultat d’Enginyeria— fins a un submón conegut com l’Antiguitat, on es troba el dealer que pot proporcionar-li la tan anhelada clau que li permeta accedir a la nova Realitat.