Web municipal del poble de l'Alcúdia

PortadaAjuntamentPortal de la transparènciaSample Data-ArticlesAJUDES AL TRANSPORT UNIVERSITARIS, CICLES FORMATIUS I BATXILLERAT

AJUDES AL TRANSPORT UNIVERSITARIS, CICLES FORMATIUS I BATXILLERATCONVOCATÒRIA D’AJUDES AL TRANSPORT EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A ESTUDIANTS DE L’ALCÚDIA DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR, BATXILLERAT ARTÍSTIC I UNIVERSITAT PER AL CURS 2022/2023

 


El termini per a fer les sol·licituds es de 30 dies hàbils des de l'endemà de la publicació en el BOP, és a dir, des de el 03 d'abril fins al 18 de maig, ambdós inclosos.


 Accés al tràmit telemàtic (amb certificat electrònic)


Documents de publicació i bases

Anunci publicació al BOP de València.

Accés a les Bases reguladores inicials i modificades de les ajudes de transport 


Resolució provisional de la subvenció - Termini per a esmenar o presentar al·legacions: és de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Des del 17 al 30 d'octubre del 2023, ambdós inclosos .

   Resolució definitiva de la subvenció


Documents per a la sol·licitud

En valencià
Accés a l'annex I: Instància
Accés a l'annex II: Fitxa de manteniment de tercers
Accés a l'annex III: Declaració responsable
Accés a l'annex IV: Model de representació

En castellano
Acceso al anexo I: Instancia
Acceso al anexo II: Ficha de mantenimiento de terceros
Acceso al anexo III: Declaración responsable
Acceso al anexo IV: Modelo de representación
En el teu idioma

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@