Web municipal del poble de l'Alcúdia

Subvencions Generalitat Valenciana

 

 


Exercici de la convocatòria: 2022

DENOMINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ENTITAT QUE SUBVENCIONA ORDRE I/O RESOLUCIÓ  QUANTIA ATORGADA DENOMINACIÓ DEL PROJECTE ACTIVITATS SUBVENCIONABLES ANUALITAT ENLLAÇ
Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades d’almenys trenta anys, per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència Plus). Programa Explus 2022. LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació Resolució de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, publicada en el DOGV de 4 de març de 2022, es convoca per a l'exercici 2022 el programa d'incentius a la contractació de persones desocupades que tinguen com a minim 30 anys d'edat per entitats locals de la Comunitat Valenciana ("Avalem experiència plus"). Programa "EXPLUS 2022", regulades en l'Ordre 7/2019, de 25 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, publicada en el DOGV, de 2 de maig de 2019. 48.426,29 euros EXPLUS 2022 En aquest programa s’han contractat 3 desocupats d'almenys 30 anys, amb una duració de 12 mesos. 3 auxiliars administratius
Dedicaran la seua jornada laboral a realitzar tasques d'auxiliar administratiu
09/2022 -09/2023 https://dogv.gva.es/datos/2022/03/04/pdf/2022_1746.pdf
Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades menors de trenta anys, per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. Programa EMPUJU 2022. LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, Resolució de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, publicada en el DOGV de 4 de març de 2022, es convoca per a l'exercici 2022 el programa d'incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, Programa EMPUJU 2022, regulades en l'Ordre 7/2019, de 25 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, publicada en el DOGV núm. 8539, de 2 de maig de 2019. 34.462,46 euros EMPUJU 2022 En aquest programa s’han contractat 2 joves amb una duració de 12 mesos Les ocupacions que es desenvoluparan són les següents.Un tècnic en educació i control ambiental:
Aquest jove dedicarà la seua jornada laboral a realitzar tasques al departament de medi ambient municipal com: dissenyar, organitzar i implementar campanyes mediambientals, participar en les distintes accions que s'implementen dins del Pla Municipal de Residus.
1 auxiliar administratiu
Aquestes joves dedicaran la seua jornada laboral a realitzar tasques d'auxiliar administratiu i atenció al públic als departaments d'ADL i dependències municipals.


09/2022-09/2023 https://dogv.gva.es/datos/2022/03/04/pdf/2022_1713.pdf
Programa de contractació de personal tècnic per a la captació i gestió de fons europeus, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliencia, conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, LABORA RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2022, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoca per a l’exercici 2022 el Programa de contractació de personal tècnic per a la captació i gestió de fons europeus, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliencia, i se n’estableixen les bases reguladores 33.261,54 euros ERTEFE 2022 contractació de persones inscrites en els Espais Labora de la Generalitat, en el si del «Programa de contractació de personal tècnic per a la captació i gestió de fons europeus», en el marc del Pla nacional de recuperació, transformació i resiliència 12/2022-12/2023 https://dogv.gva.es/datos/2022/06/16/pdf/2022_5654.pdf
               
Ajudes implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus, i la millora de les existents, finançades pel pla de recuperació, transformació i resiliència Conselleria d´Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtiva i Transició Ecològica Resolució de 5 de maig de 2022, de la consellera d´Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s´estableixen les bases reguladores i es convoquen ajudes per a la implantció de noves recollides separades, especialment bioresidus, i millora de les que existeixen, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència 81.466,95 EUROS Noves recollides separades, especialment bioresidus Noves recollides separades, especialment bioresidus 2022 https://dogv.gva.es/datos/2022/05/18/pdf/2022_4187.pdf
Subvencions destinades a municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització d´activitats extraescolars i complementàries dirigides a la seua població escolar entre 3 i 18 anys Conselleria d´Educació, Cultura i Esport Resolució de 26 de maig de 2022, de la Conselleria d´Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització d´activitats extraescolars i complementàries dirigides a la seua població escolar entre tres i dihuit anys. 13.274,77 EUROS Realització d´activitats extraescolars i complementàries dirigides a població escolar entre 3 i 18 anys.Escoleta d´estiu Realització d´activitats extraescolars i complementàries dirigides a població escolar entre 3 i 18 anys. Escoleta d´estiu 2022-2023 https://dogv.gva.es/datos/2021/08/06/pdf/2021_8498.pdf
Ajudes destinades a l´elaboració de nous plans d´emergència Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Resolució de 17 de juny de 2022, del director de l´Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es concedeixen ajudes per a l´exercici 2022, destinades a l´elaboració de nous plans d´emergència o la revisió dels ja aprovats dels municipis de la Comunitat Valenciana 6.000 EUROS Elaboració de nous plans d´emergència Elaboració de nous plans d´emergència 2022 https://dogv.gva.es/datos/2022/05/04/pdf/2022_3655.pdf
Ajudes destinades al programa de millora del proveïment i reducció de pèrdues en xarxes de municipis Conselleria d´Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Resolució d´1 de juliol de 2022, de la conselleria d´Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtiva i Transició Ecològica, per la qual s´estableixen les bases reguladores i es convoquen les ajudes per a la millora del proveïment i reducció de pèrdues en xarxes a municipis menors de 20.000 habitants de la Comunitat Valenciana 184.582,35 EUROS (Pressupost base de licitació) Renovació xarxa d'abastiment d'aigua potable i retirada de fibrociment C/ Santiago Renovació xarxa d'abastiment d'aigua potable i retirada de fibrociment C/ Santiago 2022-2025 https://dogv.gva.es/datos/2022/07/07/pdf/2022_6325.pdf
Ajudes per a paliar els danys produïts per la pluja en la Comunitat Valenciana al novembre de 2020 Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Decret 222/2022, de 16 de desembre del Consell pel qual s´aproven les bases reguladores i es concedeixen ajudes per a pal.liar els danys produíts per la pluja en la Comunitat Valenciana 1.253,17 EUROS Millora danys produíts per la pluja al novembre de 2020 Millora danys produíts per la pluja al novembre de 2020   https://dogv.gva.es/datos/2022/12/19/pdf/2022_12136.pdf
Ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l´exercici 2023 (AFIC) Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Resolució de 28 de desembre, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s´efectua la convocatòria anticipada per a l´exercici 2023 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania 17.645,65 EUROS Coordinació i realització de actuacions de promoció de las àrees comercials urbanes entre altres Coordinació i realització de actuacions de promoció de las àrees comercials urbanes entre altres 2023 https://dogv.gva.es/datos/2023/01/03/pdf/2022_13023.pdf
Ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l´exercici 2023 (CMPFER) Fires comercials Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Resolució de 28 de desembre, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s´efectua la convocatòria anticipada per a l´exercici 2023 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania 6.500 EUROS Organització i realització d’un certamen firal Organització i realització d’un certamen firal 2023 https://dogv.gva.es/datos/2023/01/03/pdf/2022_13023.pdf
Ajudes destinades a l´elaboració de nous plans d´emergència Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències Resolució de 17 de jny de 2022, del director dse l´Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es concedeixen ajudes per a l´exercici 2022, destinades a l´elaboració de nous plans d´emergència o la revisió dels ja aprovats dels municipis de la Comunitat Valenciana 6.000 EUROS Elaboració Plans d´emergència Elaboració Plans d´emergència 2022 https://dogv.gva.es/datos/2022/06/27/pdf/2022_5899.pdf
Ajudes equipament biblioteca 2022 Conselleria d´Educació, Cultura i Esport Resolució de 13 de octubre de 2022, de la Conselleria de ducación, Cultura y Deporte, por la que se convoca para el ejercicio 2022 las subvenciones para la adquisición de equipamiento para las bibilotecas y agencias de lectura públicas de las entidades locales de la Comunitat Valenciana 265,77 EUROS Equipament biblioteca Equipament biblioteca 2022 https://dogv.gva.es/datos/2022/10/18/pdf/2022_9459.pdf
Ajudes jutjat de Pau 2022 Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública Resolució de 29 de juliol de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es concedeixen ajudes als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a despeses de funcionament dels jutjats de pau, incloses les despeses ocasionades pel personal no funcionarial que ostenta la secretaria corresponents a l´exercici 2022 2.150 EUROS Despeses de funcionament jutjat de pau Despeses de funcionament jutjat de pau 2022 https://dogv.gva.es/datos/2022/08/10/pdf/2022_7515.pdf
Ajudes per al foment del valencià en l´àmbit municipla per a 2022 Conselleria d´Educació, Cultura i Esport Resolució de 6 de juliol de 2022, de la consellera d´Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, pèr a 2022, les subvencions per al foment del valencià en l´àmbit municipal 17.544,31 EUROS Programes d´activitats culturals i de sensibilització i promoció de l´ús del valencià Programes d´activitats culturals i de sensibilització i promoció de l´ús del valencià 2022 https://dogv.gva.es/datos/2022/07/11/pdf/2022_6486.pdf
Ajudes Comerç 2022 Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Resolució de 16 de juny de 2022, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual es convoquen subvencions en matèria de comerç i artesania per a l´ exercici 2022 32.216,46 EUROS Revestiment dels paraments interior del Mercat Municipal Revestiment dels paraments interior del Mercat Municipal 2022 https://dogv.gva.es/datos/2022/06/21/pdf/2022_5796.pdf
Ajudes material bibliogràfic 2022 Conselleria d´Educació, Cultura i Esport Resolució de 30 de maig de 2022, de la Conselleria d´Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a l´exercici 2022, subvencions per a l´adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana 3.705,89 EUROS Adquisició llibres i altre material Adquisició llibres i altre material 2022 https://dogv.gva.es/datos/2022/06/13/pdf/2022_5217.pdf
Ajudes protecció civil 2022 Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. Resolució de 8 d´abril de 2022, de la Direcció de l´Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es convoquen les subvencions per a l´exercici 2022, destinades al finançament de les despeses d´equipament i les assegurançes dels voluntaris i voluntàries que pertanyen a les agrupacions locals de voluntaris i voluntàries de protecció civil i a les associacions o entitats col.laboradores en aquesta matèria 3.142,93 EUROS Material per a protecció civil Material per a protecció civil 2022 https://dogv.gva.es/datos/2022/04/20/pdf/2022_3326.pdfExercici de la convocatòria: 2023


 

Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades d’almenys trenta anys, per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència Plus). Programa Explus 2023.  LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació  RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació,  publicada en el DOGV de l'1 de març de 2023, per la qual es convoca per a l’exercici 2023 el Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades d’almenys trenta anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència).  PROGRAMA EXPLUS 2023, regulat en l'Ordre 7/2019, de 25 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, publicada en el DOGV núm. 8539, de 2 de maig de 2019.  20.519,40 euros EXPLUS 2023 En aquest programa s’ha contractat 1 persona desocupada d'almenys 30 anys, amb una duració de 12 mesos. 1 auxiliar administratiu. Dedicarà la seua jornada laboral a realitzar tasques d'auxiliar administratiu. 09/2023-09/2024 https://dogv.gva.es/datos/2023/03/01/pdf/2023_2028.pdf
Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades menors de trenta anys, per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana (Avalem joves). Programa EMPUJU 2023. LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació,  RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació,  publicada en el DOGV de 22 de febrer de 2023, per la qual es convoca per a l’exercici 2023 el Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem Joves). PROGRAMA EMPUJU  2023, regulat en l'Ordre 7/2019, de 25 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, publicada en el DOGV núm. 8539, de 2 de maig de 2019.  20.980,32 euros EMPUJU 2023 En aquest programa s'ha contractat a 1 persona de menys de 30 anys durant 12 mesos que realitazarà tasques administratives en dependències municipals. 09/2023-09/2024 https://dogv.gva.es/datos/2023/02/22/pdf/2023_1689.pdf
               
Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@