Web municipal del poble de l'Alcúdia

Licitacions

Licitació és el procediment administratiu per a l'adquisició de subministraments, realització de serveis o execució d'obres que celebren els ens, organismes i entitats que formen part del Sector Públic. 
Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@