Web municipal del poble de l'Alcúdia

PortadaAjuntamentPortal de la transparènciaActivitat òrgans de governJuntes de GovernCompetències

Competències

.

Competències

ANUNCI DECRET D’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA COM A ÒRGAN AMBIENTAL I TERRITORIAL

Accés a l'anunci (PDF) Pub: 27/03/2017 14:06

En el teu idioma
Serveis en líniaGo to top
Dep.Infor. @Jam 2017@