Web municipal del poble de l'Alcúdia

AVALEM JOVES PLUS


Programa d'incentius a la contractació de persones joves per les entitats locals en el marc del sistema nacional de garantia juvenil.

O.T.8: Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral.

Actuació cofinanciada per la Unió Europea mitjançant el programa operatiu d'ocupació juvenil del FONS SOCIAL EUROPEU (FSE) 2014/2020

EMPUJU/2020/247/46

SUVENCIÓ  (Cofinanciada pel Fons Social Europeu) 38.371,81 euros.
En aquest programa s’han contractat dos joves graduades amb una duració de 12 mesos.

Les ocupacions que es desenvoluparan són les següents.
Un tècnic en comunicació:
Aquest jove dedicarà la seua jornada laboral a millorar la comunicació de l’ajuntament amb la resta del poble, treballant en distintes fonts d’informació com les xarxes socials, premsa escrita i audiovisual.

Un tècnics mitjà en administració general:
Desenvoluparan tasques de gestió i de administració a l’agència de desenvolupament local i al departament d’activitats municipals.

Links:

Direcció General d'Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea
Unitat Administradora del FSE (UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social)

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@