Web municipal del poble de l'Alcúdia

EMPUJU 2021-ECOVID 2021


EMPUJU/2021/456/46

Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana

O.E. REACT-UE 1: Donar suport a l’accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball, i l’ocupació de qualitat, així com el manteniment de l’ocupació, inclòs l’ocupació juvenil, i el suport als treballadors i treballadores per compte propi i als emprenedors i emprenedores.

Actuació cofinançada per la Unió Europea mitjançant el Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-20 de la Comunitat Valenciana i el Programa d’Ajuda REACT-UE com a fons extraordinari per pal.liar els efectes de la pandèmia.

SUBVENCIÓ  (Cofinanciada pel Fons Social Europeu) 74.037,72 euros.
En aquest programa s’han contractat 4 joves amb una duració de 12 mesos.

Les ocupacions que es desenvoluparan són les següents.
Un tècnic en promoció d'igualtat:
Aquesta jove dedicarà la seua jornada laboral a tasques d'implementació, disseny i creació d'actuacions destinades a la promoció d'igualtat al nostre municipi. 

Un tècnic en educació i control ambiental:
Aquest jove dedicarà la seua jornada laboral a realitzar tasques al departament de medi ambient municipal com: dissenyar, organitzar i implementar campanyes mediambientals, participar en les distintes accions que s'implementen dins del Pla Municipal de Residus.

2 auxiliars administratius
Aquestes joves dedicaran la seua jornada laboral a realitzar tasques d'auxiliar administratiu i atenció al públic als departaments d'ADL i Escola Infantil Municipal.


ECOVID/2021/284/46

Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat per entitats locals de la Comunitat Valenciana

O.E. REACT-UE 1: Donar suport a l’accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball, i l’ocupació de qualitat, així com el manteniment de l’ocupació, inclòs l’ocupació juvenil, i el suport als treballadors i treballadores per compte propi i als emprenedors i emprenedores.

Actuació cofinançada per la Unió Europea mitjançant el Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-20 de la Comunitat Valenciana i el Programa d’Ajuda REACT-UE com a fons extraordinari per pal.liar els efectes de la pandèmia.

SUBVENCIÓ  (Cofinanciada pel Fons Social Europeu) 89.197,20 euros.
En aquest programa s’han contractat 5 desocupats d'almenys 30 anys, amb una duració de 12 mesos.

5 auxiliars administratius
Dedicaran la seua jornada laboral a realitzar tasques d'auxiliar administratiu i atenció al públic i gestió d'expedients diferents departaments de l'Ajuntament.

Direcció General d'Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea
Unitat Administradora del FSE (UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social)

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@