Web municipal del poble de l'Alcúdia

Portada

Grups Polítics Municipals
Els membres de la Corporació Local, a l'efecte de la seua actuació corporativa, es constituiran en grups. Cada regidor solament pot pertànyer a un grup municipal.

Una vegada constituïda la corporació, es constituiran els grups polítics municipals als quals correspon designar, mitjançant escrit del seu portaveu dirigit al president i en els termes previstos en cada cas en el ROF, a aquells dels seus components que hagen de representar-los en tots els òrgans col·legiats integrats per membres de la Corporació pertanyents als diversos grups.

Grup Municipal Socialista: 8 regidors (4 regidores i 4 regidors).

ANDREU SALOM PORTA
ÀNGELS BOIX COMBRES
AURELI DOMENECH BOU
ISABEL MADRAMANY SANCHIS
JAVIER MOZOS MARTÍN
ROSA MARIA MARTÍNEZ MURILLO
AURELIO AMAT FAYOS
MARIA JOSÉ RETAMINO CASTEL
Portaveu del grup socialista:
Titular: ÀNGELS BOIX COMBRES
Suplent: ISABEL MADRAMANY SANCHIS

Grup Municipal Partit Popular: 7 regidors (4 regidores i 3 regidors).

JUAN MANUEL ARNANDIS ARNANDIS
JORGE CORBERÁ PLA
MARTA SOLER ALBELDA
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ OLIVA
SALOMÉ TRESCOLÍ BRIZ
ORETO MARTORELL ARANDA
CLORINDA CEBRIÀ MADRAMANY
Portaveu del grup Popular:
Titular: JUAN MANUEL ARNANDIS ARNANDIS
Suplent: JORGE CORBERÁ PLA

Grup Municipal Compromís per l'Alcúdia: 2 regidors ( 1 regidora i 1 regidor).

TONI MONTES BARBARROJA
RAQUEL CORONADO IBÁÑEZ
Portaveu del grup Compromís per l’Alcúdia:
Titular: TONI MONTES BARBARROJA
Suplent: RAQUEL CORONADO IBÁÑEZ

En el teu idioma
Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@