Web municipal del poble de l'Alcúdia

Portada

Grups Polítics Municipals
Els membres de la Corporació Local, a l'efecte de la seua actuació corporativa, es constituiran en grups. Cada regidor solament pot pertànyer a un grup municipal.

Una vegada constituïda la corporació, es constituiran els grups polítics municipals als quals correspon designar, mitjançant escrit del seu portaveu dirigit al president i en els termes previstos en cada cas en el ROF, a aquells dels seus components que hagen de representar-los en tots els òrgans col·legiats integrats per membres de la Corporació pertanyents als diversos grups.

Grup Municipal Socialista: 11 regidors (5 regidores i 6 regidors).

Grup Municipal Partit Popular: 4 regidors (1 regidora i 3 regidors).

Grup Municipal Compromís per l'Alcúdia: 2 regidors ( 2 regidores).

En el teu idioma
Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@