Web municipal del poble de l'Alcúdia

Portada

Junta de Govern
És l'òrgan col·legiat del govern executiu municipal.

Col·labora en la funció de direcció política amb l'alcalde i exercix les funcions executives i administratives previstes en la legislació de règim local i en el reglament orgànic de govern i administració de l'ajuntament.

L'alcalde assumix la presidència de la Junta de Govern local i nomena i separa lliurement els altres membres de la mateixa, el nombre de la qual no podrà excedir un terç del nombre legal de membres de la Corporació.

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'ALCÚDIA

- Mª ÀNGELS BOIX COMBRES

- ISABEL MADRAMANY SANCHIS

- ROSA Mª MAR
TINEZ MURILLO

AURELIO AMAT FAYOS

- JAVIER MOZOS MARTIN

En el teu idioma
Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@