Web municipal del poble de l'Alcúdia

Portada

Junta de Govern
És l'òrgan col·legiat del govern executiu municipal.

Col·labora en la funció de direcció política amb l'alcalde i exercix les funcions executives i administratives previstes en la legislació de règim local i en el reglament orgànic de govern i administració de l'ajuntament.

L'alcalde assumix la presidència de la Junta de Govern local i nomena i separa lliurement els altres membres de la mateixa, el nombre de la qual no podrà excedir un terç del nombre legal de membres de la Corporació.

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'ALCÚDIA

ANDREU SALOM PORTA

RUBÉN GRAU NAVARRO

ORETO TRESCOLÍ BORDES

Mª ÀNGELS BOIX COMBRES

BERTO BOHIGUES BISBAL

ROSA Mª MARTÍNEZ MURILLO

En el teu idioma
Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@