Web municipal del poble de l'Alcúdia

Portada

Comissions Informatives
Les Comissions Informatives, integrades exclusivament per membres de la Corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple, excepte quan hagen d'adoptar-se acords declarats urgents.

Igualment informaran aquells assumptes de la competència pròpia de la junta de Govern, i de l'Alcalde o President, que els siguen sotmesos al seu coneixement per expressa decisió d'aquells.


Compossició:

Comissió informativa de Cultura, Educació, Serveis Socials, Joventut, Igualtat i Gent Gran:
ÀNGELS BOIX COMBRES(PSPV-PSOE) -  GUILLEM BOHIGUES PEDRAZAS(PSPV-PSOE) - ROSA MARÍA MARTÍNEZ MURILLO(PSPV-PSOE) - AMPARO MARTÍN BOIX(PSPV-PSOE) - JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ OLIVA(PP) - MIGUEL ÁNGEL SOLER BARBERÀ(PP) - MERCÉ SAMPEDRO(COMPROMÍS)

Comissió informativa d'Hisenda, Personal, Activitats Econòmiques i Govern Obert:
ANDREU SALOM PORTA(PSPV-PSOE) - RUBÉN GRAU NAVARRO(PSPV-PSOE) -  GUILLEM BOHIGUES PEDRAZAS(PSPV-PSOE) -  ÀNGELS BOIX COMBRES(PSPV-PSOE) - MARI CARMEN MURILLO MIQUEL(PP) - JUAN MANUEL ARNANDIS ARNANDIS(PP) - MERCÉ SAMPEDRO(COMPROMÍS)

Comissió informativa de Seguretat Ciutadana, Comunicació, Festes, Esports, Turisme i Música:
ANDREU SALOM PORTA(PSPV-PSOE) -  ORETO TRESCOLÍ BORDES(PSPV-PSOE) - ISABEL MADRAMANY SANCHIS(PSPV-PSOE) - JAUME PRATS LACUESTA(PSPV-PSOE) - JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ OLIVA(PP) - MIGUEL ÁNGEL SOLER BARBERÀ(PP) - VERO ROIG(COMPROMÍS)

Comissió informativa d'Urbanisme, Obres Públiques, Agricultura i Medi Ambient:
ANDREU SALOM PORTA(PSPV-PSOE) - BERTOMEU BOHIGUES BISBAL(PSPV-PSOE) - AURELIO AMAT FAYOS(PSPV-PSOE) - ISABEL MADRAMANY SANCHIS(PSPV-PSOE) - MARI CARMEN MURILLO MIQUEL(PP) - JUAN MANUEL ARNANDIS ARNANDIS(PP) - VERO ROIG(COMPROMÍS)

En el teu idioma
Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@