Web municipal del poble de l'Alcúdia

PortadaAjuntamentPortal de la transparènciaSample Data-ArticlesAJUDES ADQUISICIÓ ORDINADORS 2021/22

AJUDES ADQUISICIÓ ORDINADORS 2021/22


CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ D’ORDINADORS PELS
ESTUDIANTS QUE INICIEN ESTUDIS UNIVERSITARIS O DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR CURS 21/22


El període de presentació de les sol·licituds és del 29/03/2022 fins al 13/05/2022, ambdós inclosos.
El període de presentació de les sol·licituds s'ampliarà fins a l'1 de juny de 2022 amb motiu de la rectificació publicada en el BOP de València núm. 74 de 20/04/2022.


 Accés al tràmit telemàtic (amb certificat electrònic)


Documents de publicació i bases

Rectificació publicada en el BOP de València núm. 74 de 20/04/2022.

Anunci al BOP de la convocatòria

Accés a les bases reguladores inicials i modificades de les beques ordinadors
Accés al certificat d'aprovació de la convocatòria (Valencià)
Acceso al certificado de aprobación de la convocatoria (Cast.)

Formulari de sol·licitud per a aportació de documentació complementària

Nomenament de la comissió d’avaluació de les beques d’ordinadors a estudiants curs 2021-2022Període d'al·legacions del 12 al 14 de juliol de 2022

 RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE BENEFICIARISPeríode d'al·legacions, 10 dies hàbils improrrogable a comptar des de l’endemà de la publicació (10 al 21 d’octubre 2022)

RECTIFICACIÓ D’OFICI DE LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL I ANUNCI PUBLICAT EL 07-10-2022 SOBRE AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ D'ORDINADORS ALS ESTUDIANTS QUE INICIEN ESTUDIS UNIVERSITARIS I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 21/22

 RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE BENEFICIARIS D’ AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ D'ORDINADORS


FORMULARI DE SOL·LICITUD D'ESMENES

Documents per a la sol·licitud

En valencià
Accés a l'annex I: Instància
Accés a l'annex II: Fitxa de manteniment de tercers
Accés a l'annex III: Declaració responsable
Accés a l'annex IV: Model de representació

En castellano
Acceso al anexo I: Instancia
Acceso al anexo II: Ficha de mantenimiento de terceros
Acceso al anexo III: Declaración responsable
Acceso al anexo IV: Modelo de representación
En el teu idioma

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@