Web municipal del poble de l'Alcúdia

PortadaAjuntamentPortal de la transparènciaSample Data-ArticlesAJUDES AL TRANSPORT UNIVERSITARIS, CICLES FORMATIUS I BATXILLERAT

AJUDES AL TRANSPORT UNIVERSITARIS, CICLES FORMATIUS I BATXILLERATCONVOCATÒRIA D’AJUDES AL TRANSPORT EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A ESTUDIANTS DE L’ALCÚDIA DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR, BATXILLERAT ARTÍSTIC I UNIVERSITAT PER AL CURS 2021/2022

 


El període de presentació de les sol·licituds és del 29/03/2022 fins al 13/05/2022, ambdós inclosos.


 Accés al tràmit telemàtic (amb certificat electrònic)


Documents de publicació i bases

Anunci publicació al BOP de València.

Accés a les Bases reguladores inicials i modificades de les ajudes de transport 
Accés al certificat de l'aprovació de la convocatòria (Valencià)
Acceso al certificado de la aprobación de la convocatoria (Cast.)

Formulari de sol·licitud per a aportació de documentació complementària

Nomenament de la comissió d’avaluació de les beques transport a estudiants del curs 2021-2022 - Període d'al·legacions del 12 al 14 de juliol de 2022


 Resolució provisional de beneficiaris de les beques
 Resolució definitica de les persones beneficiàries de les beques


Documents per a la sol·licitud

En valencià
Accés a l'annex I: Instància
Accés a l'annex II: Fitxa de manteniment de tercers
Accés a l'annex III: Declaració responsable
Accés a l'annex IV: Model de representació

En castellano
Acceso al anexo I: Instancia
Acceso al anexo II: Ficha de mantenimiento de terceros
Acceso al anexo III: Declaración responsable
Acceso al anexo IV: Modelo de representación
En el teu idioma

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@