Web municipal del poble de l'Alcúdia

AJUDES AL TRANSPORT UNIVERSITARIS, CICLES FORMATIUS I BATXILLERATCONVOCATÒRIA PER A AJUDES AL TRANSPORT A UNIVERSITARIS, ALUMNES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR I DE BATXILLERAT EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Període de presentació de sol·licituds: des del 16 d'abril al 05 de maig ambdós inclosos.


Anunci publicació al BOP de València.

 Accés al tràmit telemàtic (amb certificat electrònic)


Documents de publicació i bases

Accés a les Bases reguladores inicials i modificades de les ajudes de transport 
Accés a l'anunci de la convocatòria
Accés al Decret d'Alcaldia del nomenament de la comissió avaluadora


Sol·licitud d'esmenació de les beques de transport
Resolució provisional sobre les ajudes de transport - Període d'al·legacions: deu dies hàbils improrrogable a comptar des de l’endemà de la publicació (10 d’agost al 23 d’agost 2021 ambdós inclosos).
 - Resolució definitiva sobre les ajudes de transport


Documents per a la sol·licitud

En valencià
Accés a l'annex I: Instància
Accés a l'annex II: Fitxa de manteniment de tercers
Accés a l'annex III: Declaració responsable
Accés a l'annex IV: Model de representació

En castellano
Acceso al anexo I: Instancia
Acceso al anexo II: Ficha de mantenimiento de terceros
Acceso al anexo III: Declaración responsable
Acceso al anexo IV: Modelo de representación
Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@