Web municipal del poble de l'Alcúdia

Atenció! Aquesta web utilitza cookies per a millorar l'experiència de l'usuari.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús. LLegir més

Accepte

POLÍTICA DE COOKIES


QUÈ ÉS UNA COOKIE? Una cookie és un xicotet arxiu que s'emmagatzema en l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer-lo. No és més que un identificador únic en forma de fitxer de text que alguns servidors remeten al dispositiu de l'usuari, per a registrar informació sobre el que hem estat fent per les seues pàgines, permetent així millorar la qualitat i seguretat de la pàgina web. Posseeixen una data de caducitat, que pot oscil·lar des del temps que dure la sessió, fins a una data futura especificada a partir de la qual deixen de ser operatives.

Les cookies són essencials per al funcionament d'internet, aportant molts avantatges en prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i la usabilidad en la nostra web.

PER A QUÈ USEM COOKIES?

A continuació publiquem una relació de les cookies utilitzades en la nostra web distingint:
Les cookies estrictament necessàries, com per exemple aquelles que servisquen per a permetre una correcta navegació o les que permeten el pagament de béns o serveis sol·licitats per l'usuari.
Les cookies de tercers: com per exemple les utilitzades per xarxes socials
Les cookies analítiques amb propòsits de manteniment periòdic per a garantir el millor servei possible a l'usuari.

QUINES COOKIES ES VAN A INSTAL·LAR?COOKIES ESTRICTAMENT NECESSÀRIES
Nom de cookie Propòsit 
frontend Garanteix que la sessió de l'usuari es manté. Aquesta cookie es destrueix en finalitzar la visita de l'usuari *store Emmagatzema l'idioma en el qual s'està accedint

COOKIES ANALITICAS

Nom de cookie Propòsit Política de privadesa
_utma Google Analytics - Aquestes cookies proporcionen informació anònima que ens indica quantes persones han visitat nostra web, en quin moment i quines pàgines. Política de privadesa
Ús de cookies
_utmb
_utmc
_utmz

COOKIES XARXES SOCIALS
Aquelles que utilitzen facebook, twitter, g+.... que s'instal·len per a reconèixer a l'usuari. Veure en les pàgines oficials corresponents

GESTIÓ DE COOKIES
Molts navegadors permeten activar una manera privada mitjançant el qual les cookies s'esborren sempre després de la seua visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privada pot tenir diferents noms:

Internet Explorer 8 i superior: InPrivate
Opera 10.5 i superior: Navegació Privada
Google Chrome 10 i superior: Incògnit
Firefox 3.5 i superior: Navegació Privada

Què ocorre si es deshabiliten les cookies?

En el cas de bloquejar o no acceptar la instal·lació de cookies és possible que certs serveis oferits pel nostre lloc web que necessiten el seu ús queden deshabilitats i, per tant, no estiguen disponibles per a vostè pel que no podrà aprofitar per complet tot el que la nostra web i aplicacions li ofereixen. És possible també que la qualitat de funcionament de la pàgina web puga disminuir. 

Actualitzacions en la Política de Cookies

Aquest portal pot modificar aquesta Política de Cookies en funció d'exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visiten periòdicament.

Portada

ESTUDI DE DETALL DE L'ILLA 9 DEL SECTOR "CIUTAT JARDÍ EL SERRALLO"


 
Normativa aplicable per a consulta i publicitat:
 
* Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana:
Article 25-Publicitat i eficàcia en la gestió pública urbanística:
“3. En els procediments d'aprovació o d'alteració d'instruments d'ordenació urbanística, la documentació exposada al públic haurà d'incloure un resum executiu expressiu dels següents extrems:
a) Delimitació dels àmbits en els quals l'ordenació projectada altera la vigent, amb un pla de la seua situació, i abast d'aquesta alteració.
b) En el seu cas, els àmbits en els quals se suspenguen l'ordenació o els procediments d'execució o d'intervenció urbanística i la duració d'aquesta suspensió.

4. Les Administracions Públiques competents impulsaran la publicitat telemàtica del contingut dels instruments d'ordenació territorial i urbanística en vigor, així com de l'anunci del seu sotmetiment a informació pública”.
* Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (*arts. 49.2, 51 i 57):
Article 49.2:
“2. La documentació del pla o programa haurà de ser accessible al públic i podrà ser consultada durant i una vegada superada la fase corresponent del procediment, de conformitat amb el que s'estableix en aquest capítol. A aquest efecte, l'òrgan promotor adoptarà les mesures necessàries perquè siguen accessibles per mitjans electrònics els següents documents: l'esborrany del pla o programa, que inclourà un document inicial estratègic; el document d'abast de l'estudi ambiental i territorial estratègic o la resolució d'informe ambiental i territorial; la versió preliminar del pla i l'estudi ambiental i territorial estratègic; l'instrument de paisatge; els informes sectorials emesos; el document de participació pública; i la proposta del pla o programa i la declaració ambiental i territorial estratègica”
Art. 57.1.a):
“a) Informació pública durant un període mínim de quaranta-cinc dies, assegurant, com menys, les mesures mínimes de publicitat exigides per l'article 53.2 d'aquesta llei. El termini mínim serà de 20 dies quan es tracte d'estudis de detall”.

Publicitat: S'insereixen a continuació els documents principals de l'expedient emesos fins a aquesta fase del procediment.
 
Conforme es vagen realitzant els tràmits subsegüents d'aquest, s'incorporaran a aquesta pàgina web municipal per a la seua consulta.

Tràmit d'informació pública per a al·legacions: L'anunci s'inserirà quan s'haja publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
 

Acord aprovació definitiva pel Ple de lEstudi de Detall.
Anunci aprovació definitiva de l'Estudi de Detall al BOP.En el teu idioma
Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@