Web municipal del poble de l'Alcúdia

PortadaEl Poble de l'AlcúdiaTurismeEspais naturalsParcs i jardinsParc de la Segona República

Parc de la Segona República

Parc de la Segona República

Este parc compta amb dos zones diferenciades. D'una banda trobem l'explanada adjacent al CEIP Heretats, que funciona com a esplanada d'entrada al col·legi, amb bancs i pèrgoles per a pares i infants per als moments d'entrada/eixida, i arbres que aporten ombra. En esta banda trobem el conjunt d'equips per a realitzar exercici per a gent gran. Disposa de font. A l'altra banda trobem els equipaments de joc i les zones d'esport, on trobem un camp de futbet i una pista de bàsquet, i una amplia zona de jocs. El parc és totalment accessible. En este parc podem trobar moltes espècies d'arbres, en proporcions variables. En un cantó podem trobar diverses espècies d'arbres fruiters de cultiu tradicional al terme, com poden ser la pomera, el nesprer, albercoquer, bresquiller, prunera i ametller, generalment un exemplar de cada. A la resta del parc trobem, en major nombre, exemplars dispersos de freixe de fulla menuda, llidoner, pi canari, carrasca, garrofer, kiri, acàcia de tres puntes, xiprer, morera i fals pebre. Pel que fa als arbust, hi trobem massissos de aromàtiques com l'espígol o romer. També exemplars dispersos de gesmiler blau.

En el teu idioma

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@