Web municipal del poble de l'Alcúdia

PortadaEl Poble de l'AlcúdiaTurismeEspais naturalsParcs i jardins

Parcs i jardins

RELACIÓ ENTRE L’ESPAI VERD I EL NÚMERO D’HABITANTS.

D'acord amb el PGOU, el casc urbà de L'Alcúdia compta amb 130.478m2 de superfície verda, tenint en compte per al càlcul parcs i jardins, així com àrees verdes ja executades i/o urbanitzades.

Així, obtenim un resultat de 10,8 m2 de superfície verda per habitant. La OMS recomana que per a gaudir d'un entorn saludable, cada ciutadà ha de tenir entre 10 i 15 metres de superfície verda al seu abast. Per tant, tenint en compte solament l'espai verd disponible per a la ciutadania al casc urbà, L'Alcúdia es troba dintre del interval aconsellat, si bé dins de la part baixa d'aquest.

 1. No obstant, cal esmentar que L'Alcúdia és un poble, i a més un poble amb el terme xicotet. Si al compte abans esmentat afegim la vegetació urbana no transitable (rodones) més els espais verds periurbans (Corral de Rafel 48.000 m2, Parc periurbà de la Ribera del Riu Magre 90.000 m2) trobem que els ciutadans de L'Alcúdia disposen de 22,2 m2 de superfície verda per habitant, accesible a menys de cinc minuts des del poble.

 2. Amb estes dades, sembla raonable considerar el poble de L'Alcúdia com un poble amb una considerable quantitat de àrees verdes disponibles per als ciutadans, amb una superfície verda per habitant netament superior a la recomanada per els estaments internacionals.

 3. AVANTATGES INTRINSECS A LES ÀREES VERDES URBANES

 4. Son moltes les externalitats positives del verd urbà per als ciutadans. Les molesties derivades del seu manteniment queden eclipsades per els beneficis que produeixen per als habitants de pobles i ciutats, beneficis que moltes vegades no son obvis i son menyspreats pels veins.

 5. En primer lloc, els espais verds en un municipi ajuden a combatre la contaminació de l'aire, en diversos fronts: La vegetació converteix el CO2 en oxígen, depurant l'aire augmentant la qualitat d'este. També ajuden a reduir la pol·lució derivada del trànsit en forma de partícules, que s'adhereixen a les fulles dels arbres. En caure a la tardor i ser retirades per els serveis de neteja, es retiren de forma indirecta estos polucionants de l'ambient, sent esta una de les principals fonts de neteja de l'ambient urbà, i probablement la més desconeguda per la ciutadania.. A més, també redueixen la contaminació acústica per l'amortiment dels sorolls provocats pel tràfic.

 6. En segon lloc, millora el benestar emocional de la persona, així com redueix la sensació d'estrès dels habitants a més de provocar certa connexió entre el ciutadà i la naturalesa. Les persones, com a éssers naturals que som, ens trobem més còmodes entre elements naturals irregulars, cambiants, més semblants a nosaltres que els rígids i inmutables elements arquitectònics de l'entorn urbà. Per altra part també fomenta la creativitat, redueix el sentiment d'ansietat i fomenta l'encontre social i la relació entre els habitants com que es troben en un espai neutre en el qual no existeixen distraccions.

 7. En tercer lloc, respecte a la salut física, ajuda a millorar-la, ja que el fet de tindre a l'abast espais verds i parcs en condicions, anima a la gent del poble a eixir al carrer i passar més temps en connexió amb la natura. Hi ha qui fins i tot practica l'esport en aquests espais verds, o realitza les feines acadèmiques o bé, simplement gaudeix del seu temps d'oci en aquests espais. Siga pel motiu que siga, està clar que l'existència de zones verdes en un municipi anima als ciutadans a eixir al carrer i a passar més estones fora de casa fusionant l'oci o el treball amb la natura.

 8. Per últim i com a més important, l'existència d'espais verds en un municipi provoca un augment de la consciència mediambiental dels habitants del poble, a causa de la connexió que es crea entre la natura i el ciutadà, a l'estar aquest últim més en contacte amb la naturalesa i per tant més sensibilitzats amb el medi ambient.

  DIVERSITAT. VARIABILITAT DE LES ESPÈCIES VEGETALS EN FUNCIÓ DELS ESPAIS I LES SEUES POSSIBILITATS.

  És cert que existeix certa diversitat entre la totalitat d'espècies vegetals que podem trobar al poble de l'Alcúdia en zones com, les jardineres dels carrers de l'Alcúdia, els parcs infantils o de gossos, col·legis i instituts, i altres racons del poble.

  Escometrem en este apartat la descripció breu dels parcs i de les diferents espècies vegetals que podem trobar a les diferents zones enjardinades del municipi. 

   

En el teu idioma

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@