Web municipal del poble de l'Alcúdia

PortadaNotíciesAjuntament i col·legis públics de l'Alcúdia decidixen com invertir 260.000 euros

Ajuntament i col·legis públics de l'Alcúdia decidixen com invertir 260.000 euros

  • Imprimeix

Els romanents del Pla Edificant permeten fer millores als 3 CEIP de l'Alcúdia amb quantitats que van des dels 60.000 euros, en le cas d'Heretats, als 100.000 euros de Batallar i Les Comes. Esta setmana s'han realitzat sengles reunions amb l'ajuntament, per decidir les accions a fer.

Al llarg d’esta setmana els departaments d’educació i obres de l’Ajuntament s’han reunit amb els representants de les comunitats educatives dels tres col·legis públics de l’Alcúdia per coordinar el destí dels romanents del recentment finalitzat Pla Edificant de la Conselleria d’Educació.

Durant el passat estiu es completaren les obres incloses en el Pla Edificant i finançades per la Conselleria. Així, el CEIP Heretats ha vist ampliat i substancialment millorat l’aulari d’educació infantil, al CEIP Les Comes s’han construït una prolongació de l’edifici principal que ha permés la ubicació de noves aules, un nou menjador, cuina i despatxos i al CEIP Batallar s’ha construït una nova ala amb les corresponents aules, a més d'eliminar definitivament els barracons inatal·lats al pati del centre.

Els romanents que han quedat després de la finalització de les obres, que són el resultat de la diferència entre el preu de licitació i el d’adjudicació, se destinaran íntegrament a millores en els centres. En eixe sentit, des de l’àrea municipal d’educació se programaren reunions amb l’equip directiu i l’AMPA de cada centre per coordinar les distintes propostes que tant per la part de l’Ajuntament com per la part dels col·legis se volen incloure en les inversions.

En el cas del CEIP Les Comes es disposa d’un romanent d’uns 100.000 €. S’ha acordat amb la direcció que serà el Consell Escolar del Centre qui establirà prioritats entre les propostes estudiades, entre les quals es contempla aplicar una capa de resina especial en la pista esportiva, la instal·lació de sol de cautxú en el gimnàs, la construcció d’un magatzem de material esportiu o l’adquisició de pantalles interactives.

Per al CEIP Batallar es disposa d’un romanent semblant, també en l’entorn del 100.000€, que es destinarà a la rehabilitació de la façana exterior del centre, la construcció d’un nou pati per a educació infantil i, en funció de les quantitats sobrants, a millorar l’accessibilitat per l’accés del carrer Joanot Martorell, substituir les portes de les aules velles o fer una pèrgola en el pati.

El romanent del CEIP Heretats ha resultat inferior, en l’entorn de 60.000€, al marge de la  inversió que l’ajuntament té pendent de 69.000€ en la renovació dels banys exteriors. En la  reunió amb la direcció del centre s’acordaren terminis per a l’actuació dels banys i es prioritzaren actuacions com la renovació de les escales d’accés a les dos porxades del centre i de la zona de jocs del patí d’educació infantil.

 L’oficina tècnica municipal començarà en breu a preparar la documentació, amb la intenció de poder remetre-la durant el mes de març a la Conselleria. Quedaria pendent l’autorització i amb posterioritat el procés d’administratiu de licitació, per la qual cosa no s’espera que es puga començar a actuar fins ben entrada la pròxima tardor.

 

 

 

 

En el teu idioma

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@