Web municipal del poble de l'Alcúdia

Subvencions i ajudes de convocatòries passades

 

 

AJUDES A L'ADQUISICIÓ D'ORDINADORS ALS ESTUDIANTS DE L'ALCÚDIA D'ESTUDIS UNIVERSITARIS I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR


Exercici de la convocatòria: 2020-21 Anunci de la convocatòria - Resolució definitiva


 SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA


 Exercici de la convocatòria: 2017 Proposta d'acord


SUBVENCIONS A ENTITATS CIUTADANES PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA


Exercici de la convocatòria: 2017 Proposta d'acord


Exercici de la convocatòria:
 2021 Anunci de la convocatòria - Resolució definitiva 


AJUDES AL TRANSPORT A UNIVERSITARIS, ALUMNES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR, I DE BATXILLERAT ARTÍSTIC EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA


Exercici de la convocatòria: 2020-21 Anunci de la convocatòria - Resolució definitiva


AJUDES PER A ESTUDIANTS DEL GRAU ELEMENTAL DE MÚSICA MATRICULATS EN EL CENTRE PROFESSIONAL DE MÚSICA DE L’ALCÚDIA


Exercici de la convocatòria: 2020-21 Anunci de la convocatòria - Resolució definitiva


 CONVOCATÒRIA PER A BEQUES DE MENJADOR PER A LES ESCOLES INFANTILS


Exercici de la convocatòria: 2020-21 Anunci de la convocatòria - Resolució definitiva


ALTRES


2017 - Subvencions pagament quotes autònoms per a emprenedors

 

 

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@