Web municipal del poble de l'Alcúdia

PortadaAjuntamentPortal de la transparènciaSample Data-ArticlesAJUDES A ESTUDIANTS DE MÚSICA 2022/23

AJUDES A ESTUDIANTS DE MÚSICA 2022/23


CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES PER A ESTUDIANTS DEL GRAU ELEMENTAL
DE MÚSICA MATRICULATS EN EL CENTRE PROFESSIONAL DE MÚSICA DE L'ALCÚDIA PER Al CURS 2022-2023


El termini per a fer les sol·licituds és de 20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació en el BOP, és a dir, des de el 16 de març fins al 14 d'abril, ambdós inclosos.


  Accés a la tramitació telemàtica (registre general)


Documents de publicació i bases

Certificat d'aprovació de la convocatòria (Val)
Certificado de aprobación de la convocatoria (Cast)

Anunci al BOPV de la convocatòria


Anunci resolució provisional de les ajudes . Termini d'al·legacions 10 dies hàbils desde l'endemà a la publicació en el Tauler d'anuncis (del 15 al 26 de maig ambdós inclosos) 

 Anunci resolució definitiva de les ajudes

 


Documents per a la sol·licitud

En valencià
Accés a l'annex I: Instància
Accés a l'annex II: Fitxa de manteniment de tercers
Accés a l'annex III: Declaració responsable
Accés a l'annex IV: Model de representació

En castellano
Acceso al anexo I: Instancia
Acceso al anexo II: Ficha de mantenimiento de terceros
Acceso al anexo III: Declaración responsable
Acceso al anexo IV: Modelo de representación


 


 En el teu idioma

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@