Web municipal del poble de l'Alcúdia

PortadaAjuntamentPortal de la transparènciaSample Data-ArticlesAJUDES A ESTUDIANTS DE MÚSICA 2023/24

AJUDES A ESTUDIANTS DE MÚSICA 2023/24


CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES PER A ESTUDIANTS DEL GRAU ELEMENTAL
DE MÚSICA MATRICULATS EN EL CENTRE PROFESSIONAL DE MÚSICA DE L'ALCÚDIA PER Al CURS 2023-2024


El termini per a fer les sol·licituds és de 20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació en el BOP, és a dir, des del 15 de maig del 2024 fins al 11 de juny del 2024, ambdós inclosos.


  Accés a la tramitació telemàtica


Documents de publicació i bases

Anunci BOPV de la convocatòria


Documents per a la sol·licitud

Accés a l'annex I: Instància
Accés a l'annex II: Fitxa de manteniment de tercers
Accés a l'annex III: Declaració responsable
Accés a l'annex IV: Model de representació 


 En el teu idioma

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@