Web municipal del poble de l'Alcúdia

PortadaNotíciesExposició pública del Pla territorial Municipal (PTM) d’Emergències i Pla Municipal d’Actuació (PAM) Sísmic de l’Alcúdia

Exposició pública del Pla territorial Municipal (PTM) d’Emergències i Pla Municipal d’Actuació (PAM) Sísmic de l’Alcúdia

  • Imprimeix

El Ple Municipal del mes de maig va aprovar per unanimitat el PTM i PAM sísmic de l’Alcúdia.Amb data del 15 de juny han sigut publicats pel BOP i hui, dijous 16, comença el període d’exposició pública. La ciutadania té 20 dies hàbils per a presentar reclamacions.

 

El Pla Territorial Municipal davant les Emergències té com a objectiu obtindre la màxima protecció per a les persones, el medi ambient i els béns, que puguen resultar afectats en qualsevol situació d'emergència, establint per a això una estructura d'organització jeràrquica i funcional dels mitjans i recursos del municipi, tant públics com privats, que permeta fer front a situacions de risc o emergència greu.

Per la seua banda, el Pla d'Actuació Municipal davant del Risc Sísmic de l’Alcúdia (PAM Sísmic), té com a objectiu la màxima protecció per a les persones i els béns, que puguen resultar afectats per un terratrèmol. Estableix també l’estructura d'organització jeràrquica i funcional que deurà romandre en funcionament fins la tornada a la normalitat dels sistemes de serveis bàsics.

El Pla de resposta al risc sísmic complementa com a pla específic el Pla Territorial Municipal. Al mateix temps, aquells plans d'autoprotecció d'edificis, instal·lacions i establiments de pública concurrència que es consideren en el municipi, serveixen de complement a aquest PAM-Sísmic, en detallar les especificitats que contenen cadascun dels plans.

Ambdós plans són d’obligat compliment segons la llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat Valenciana, Protecció Civil i Gestió d'Emergències i estan finançats amb una subvenció de Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, de 6.000€ en el cas del PTM i de 5.000€ en el del PAM sísmic. 

Hui comença el període d’exposició pública al tauler d’Anuncis de la Web Municipal, al següent enllaç: 

https://www.lalcudia.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=497&Itemid=1086

Hi ha 20 dies hàbils per tal de presentar reclamacions o esmenes. El període es tancarà a les 24 hores del 14 de juliol.

 

 

 

En el teu idioma

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@