Web municipal del poble de l'Alcúdia

PortadaNotíciesAvinguda de Guadassuar: hem cosit el tall que dividia el poble

Avinguda de Guadassuar: hem cosit el tall que dividia el poble

  • Imprimeix

Divendres 17 de juny per la vesprada va tindre lloc la recepció formal de les obres denominades “Millora de la urbanització de l’Avinguda Guadassuar”.

Dijous 23 El vicepresident segon i conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, va visitar l’avinguda per veure el resultat de les obres de rehabilitació.

 

 

“Hem injectat més de mig milió d’euros a l’actuació- Afirmava el vicepresident segon Víctor Illueca- i he de dir que han estat molt ben emprats. L’Alcúdia és un poble que es preocupa pel seu urbanisme. Ara, esta avinguda és un espai més segur i sostenible, pensat per augmentar la qualitat de vida de la ciutadania.” El conseller, que per qüestions d’agenda no va poder estar present en la signatura de la recepció d’obra i obertura al trànsit, celebrada públicament divendres 17 de juny, ha fet una visita dijous 22 per veure el resultat de la rehabilitació.

Les obres de millora de la urbanització que es van iniciar a principis d’octubre de 2021 han tingut un pressupost total de 913.501,82 € dels quals 545.000 provenen d’una ajuda autonòmica i 368.000 del pressupost municipal. L’actuació ha sigut executada per l’empresa contractista Guerola Transfer, S.L.U sota la direcció de les obres realitzada per Joaquim Egea Martínez i Yolanda Climent Olmedo, amb el recolzament de l’Oficina Tècnica Municipal, Xavier Gil Asensio i María José Ferri.

El punt de partida: una carretera que partia el poble en dos

L’obra no ha tingut una implementació senzilla sinó que ha sigut el resultat d’una cadena d’actuacions que han relacionat el treball de dues conselleries, l’ajuntament, els propietaris, el veïnat i els comerciants de la zona. Tot es va iniciar en plena pandèmia, en abril de 2020, confinats a casa, amb la sol·licitud d’unes ajudes convocades per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per a desenvolupar projectes d’actuacions urbanes als municipis de la Comunitat Valenciana. Ajudes que es van concedir al voltant de juny del mateix any a uns 70 municipis de la Comunitat i entre ells a l’Alcúdia.

Aquesta ajuda va donar lloc a la redacció del projecte i tot seguit a la tramitació de la pertinent autorització del titular de la via, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, que va autoritzar la configuració d’avinguda que a dia d’avui veiem executada. Per un altre costat, ha estat la tramitació amb els propietaris de terrenys veïns a la via per poder aconseguir un traçat longitudinal continu en la galta nord de l’avinguda que abans era inexistent, i les converses amb els diferents comerços afectats per tractar d’organitzar l’execució de les obres per garantir el desenvolupament de les seues activitats.

A dia d’avui, dels 70 municipis d’arreu de la Comunitat Valenciana que reberen les citades ajudes, aproximadament un 15 % les han implementat satisfactòriament, i l’Alcúdia és un d’ells.

La CV-50, tal i com estava en el mes d’octubre passat, generava un conjunt d’afeccions importants en l’entorn urbà pel qual discorre. La més evident era el problema de partir el nucli urbà en dos, amb moltes dificultats per a travessar la carretera i tindre accés als equipaments públics o als habitatges d’una part i altra del poble. A això s’afegien les dificultats d’accessibilitat per a vianants al llarg de tota la via, la senyalització insuficient, voreres estretes, desnivell excessiu entre la calçada i els laterals, il·luminació insuficient, que redundava en la falta de seguretat i problemes mediambientals derivats de la contaminació acústica i de l’emanació dels gasos produïts per la combustió dels vehicles. Tot això, a més feia estèticament molt deficient una de les principals entrades del poble.

El punt final: una avinguda segura i sostenible

Finalitzades les obres, a dia d’avui, podem dir que s’han complit tots i cadascun dels objectius marcats al principi de l’actuació per solucionar la problemàtica exposada anteriorment. És evident, que, com es pot apreciar el la foto d’Abans i després, que la imatge urbana de l’avinguda ha millorat molt, ara és un vial amb característiques urbanes, però sense deslligar-se del concepte viari de la mateixa avinguda.

S’ha ampliat considerablement la secció de voreres i espais per als vianants que ha permés aconseguir tant l’accessibilitat transversal com la longitudinal, lligada amb la creació dels passos de vianants necessaris; especialment amb l'elevació del pas, per a l'accés a la zona del Centre de Salut, i tres més al llarg de l’avinguda que permeten calmar el trànsit.

S’ha instal·lat un carril per a bicicletes al llarg de tota l’avinguda protegit de la calçada i que no interfereix amb els usuaris de la vorera, ni redueix la seua amplària. No s’ha oblidat tampoc la previsió de places d'aparcament en superfície, en la galta recaient al costat més proper al nucli històric; ajustades a la realitat existent (accessos a garatges, condicionants relatius a la seguretat vial...).

S’ha millorat la imatge paisatgística i urbana, disposant nou arbrat en ambdues voreres de tota l’avinguda. També s’ha donat una solució accessible i segura als diferents encreuaments generats per la intersecció de l'avinguda amb els diferents carrers que a ella escometen. Especialment, amb la creació d'una plaça per a vianants al voltant del Monument a la Paella Valenciana, a l'encreuament dels carrers Dr. Ferran, Cal·lígraf Palafox i la mateixa avinguda.

Amb la solució executada s’apropen els equipaments públics de les dues parts del poble per a una millor resposta a les necessitats de les persones i es garanteix la percepció de seguretat mitjançant una adequada il·luminació i la màxima visibilitat en tot moment.

La sostenibilitat ha sigut un eix vertebrador del projecte. S’ha tingut en compte l’eficiència energètica de les instal·lacions proposades com la de la il·luminació, la millora de les condicions mediambientals (reduint la contaminació atmosfèrica com acústica aconseguides amb la pacificació del trànsit), la gestió dels residus i de l’aigua, la utilització de materials reciclats en bans i paperes, així com el disseny i tipologia de la vegetació.

Per a finalitzar, s’han renovat la totalitat dels paviments (voreres i calçada) i de les instal·lacions de l’avinguda (xarxa d’aigua potable, xarxa de clavegueram d’agües residuals i pluvials, enllumenat públic, telecomunicacions, semaforització i reg) així com la senyalització vertical i horitzontal.

“Amb tot, podem dir- afirma l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom- que hem aconseguit transformar allò que era una carretera que travessava el poble en una avinguda accessible, amable i segura per al veïnat de l’Alcúdia. Podríem dir que l’actuació ha cosit el poble per unir ambdues parts, fins ara desconnectades.”

 

 

 

 

En el teu idioma

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@