Web municipal del poble de l'Alcúdia

EMPUJU 2022-EXPLUS 2022


EMPUJU/2022/355/46

Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana

O.E. REACT-UE 1: Donar suport a l’accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball, i l’ocupació de qualitat, així com el manteniment de l’ocupació, inclòs l’ocupació juvenil, i el suport als treballadors i treballadores per compte propi i als emprenedors i emprenedores

Actuació cofinançada per la Unió Europea mitjançant el Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-20 de la Comunitat Valenciana i el Progrma d'Ajuda REACT-UE com a fons extraordinari pe pal·liar els efectes de la pandèmia.

SUBVENCIÓ  (Cofinanciada pel Fons Social Europeu) 34.462,46 euros
En aquest programa s’han contractat 2 joves amb una duració de 12 mesos.

Les ocupacions que es desenvoluparan són les següents.

Un tècnic en educació i control ambiental:
Aquest jove dedicarà la seua jornada laboral a realitzar tasques al departament de medi ambient municipal com: dissenyar, organitzar i implementar campanyes mediambientals, participar en les distintes accions que s'implementen dins del Pla Municipal de Residus.

1 auxiliar administratiu
Aquestes joves dedicaran la seua jornada laboral a realitzar tasques d'auxiliar administratiu i atenció al públic als departaments d'ADL i dependències municipals.


EXPLUS/2022/358/46

Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat per entitats locals de la Comunitat Valenciana

OBJECTIU ESPECÍFIC: Millorar l'accés a l'ocupació i a mesures d'activació de tots els demandants d'ocupació i en particular de les persones aturades de llarga duració, dels grups desfavorits en el mercat de treball i de les persones inactives

Actuació susceptible de finançar-se en un 100% per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus 2021-2027 o per qualsevol altre fons de la Unió Europea

SUBVENCIÓ  (Cofinanciada pel Fons Social Europeu) 48.426,29 euros.
En aquest programa s’han contractat 3 desocupats d'almenys 30 anys, amb una duració de 12 mesos.

3 auxiliars administratius
Dedicaran la seua jornada laboral a realitzar tasques d'auxiliar administratiu i atenció al públic i gestió d'expedients diferents departaments de l'Ajuntament.

Direcció General d'Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea
Unitat Administradora del FSE (UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social)

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@