Web municipal del poble de l'Alcúdia

PortadaAjuntamentPortal de la transparènciaSample Data-ArticlesAJUDES A LA FIGURA DEL MÚSIC BECARI DE LA FILHARMÒNICA ALCUDIANA 2021-22

AJUDES A LA FIGURA DEL MÚSIC BECARI DE LA FILHARMÒNICA ALCUDIANA 2021-22


CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES DE L'AJUNTAMENT DE L'ALCÚDIA PER A LA FIGURA DEL MÚSIC-BECARI EN LA BANDA DE MÚSICA DE LA FILHARMÒNICA ALCUDIANA CURS 2021-2022

Període de presentació d'instàncies: OBERT - des del 22 de febrer fin el 21 de març (ambdós inclosos)

 Accés al tràmit telemàtic instància general (amb certificat electrònic)


Documents de publicació i bases

 - Publicació de la convocatòria al BOP

Anunci de l'Ajuntament de l’Alcúdia sobre extracte de la convocatòria d’ajudes per a subvencionar la beca a la figura “músic becari”.
Anuncio del Ayuntamiento de l'Alcúdia sobre el extracto de la convocatoria de ayudas para subvencionar la beca a la figura de "músico becario".

Resolució concessió provisional de les ajudes -  Termini per a esmenar o presentar al·legacions: és de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Des del 19 al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos .
  Resolució concessió definitiva de les ajudes


Documents per a la sol·licitud

En valencià
Annex I SOL·LICITUD DE LA BECA
Annex II FITXA DE TERCERS
Annex III DECLARACIÓ RESPONSABLE

En castellano
Anexo I SOLICITUD DE LA BECA
Anexo II FICHA DE TERCEROS
Anexo III DECLARACIÓN RESPONSABLE


 


 En el teu idioma

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@