Web municipal del poble de l'Alcúdia

PortadaNotíciesL’Ajuntament de l'Alcúdia fa seguiment dels projectes de cooperació del Fons Valencià per la Solidaritat realitzats a l’Equador

L’Ajuntament de l'Alcúdia fa seguiment dels projectes de cooperació del Fons Valencià per la Solidaritat realitzats a l’Equador

  • Imprimeix

La regidora d'Educació, Rosa Martínez, ha format part de la delegació d’edils d’entitats locals sòcies del Fons que ha realitzat la passantia de treball a l’Equador.

 

L’associació del municipalisme valencià solidari impulsa a l’Equador, entre altres, l’autonomia laboral de les dones mitjançant l’emprenedoria i el cooperativisme, el desenvolupament socioeconòmic a través del turisme, la inclusió, l’atenció a persones en diversitat funcional i assistències tècniques

Una delegació del Fons Valencià per la Solidaritat, formada per Álvaro Escorihuela, president del Fons i regidor de l’Ajuntament de Vila-real; Rosa Martínez, tinenta d’alcalde de l'Alcúdia i vocal de la Junta Executiva del Fons; Maria José Tortosa, presidenta de la Mancomunitat de La Costera-La Canal i alcaldessa de Vallada; Xaro Boscà, presidenta de la Mancomunitat de Serveis Socials Porta de La Vall i alcaldessa de Llutxent; Juan Enrique Benavent, regidor de l'Ajuntament Castelló de Rugat; Susana Navarro, alcaldessa de Bellús; Javier Delgado, regidor de l'Ajuntament de Betxí; Esteban Alberola, regidor de l'Ajuntament de Barxeta; Hilzonde Badia, tinent d'alcaldessa de Canals; Esteve Ordiñana, gerent del Fons; i Cristina Sancho, Maria Fraile i Toni Gisbert, personal tècnic del Fons, ha realitzat una passantia institucional i tècnica a l’Equador fent una tasca amb diferents vessants: reforçament de les relacions institucionals amb les seues contraparts equatorianes; seguiment en terreny dels projectes que compten amb el finançament del Fons Valencià; sensibilització d’edils d’ajuntaments i mancomunitats membres del Fons sobre el treball en cooperació internacional al desenvolupament i de la importància del municipalisme solidari; i estudi de propostes per a projectes de 2023.

Durant les primeres jornades es va comprovar la bona evolució que estan tenint els projectes realitzats junt amb l’organització CEPAM (Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer), amb els quals s’hi han millorat la vida de més de 100 dones dels municipis equatorians de Rumiñahui i Otavalo, tant de zones urbanes com indígenes, capacitant-les amb eines que els han permés emprendre i propiciar vides autònomes. A més, el municipalisme valencià solidari, a través d’aquests projectes, genera fortes sinergies que empenten a aquests municipis cap a un desenvolupament basat en la igualtat i en la lluita contra la violència de gènere. Així mateix, a Otavalo també s’estan executant projectes en matèria d’inclusió i de desenvolupament integral de persones amb diversitat funcional, millorant la vida de la població que pateixen diferents barreres mitjançant la sensibilització i diferents formacions.

Posteriorment, a Biblián, municipi ubicat a la Mancomunidad del Pueblo Cañari, la delegació del Fons Valencià ha fet seguiment del projecte d’apoderament a dones amb situacions vulnerables mitjançant el seu desenvolupament socioeconòmic a través de la producció, i posterior venda, de productes compostos pel gènere local de “paja toquilla”, baix la marca “Bibilak”. El Fons està cooperant amb aquest projecte, junt amb l’Ajuntament de Biblián, des de fa 7 anys, sent la primera edició d’aquest en la qual es va crear la “Cooperativa Padre Rafael González”, on les mateixes dones s’autogestionen l’entitat. Fins a l’actualitat, el Fons hi ha col·laborat, entre altres, en la capacitació tècnica de les dones sòcies, en la instal·lació de maquinària -la qual ha dignificat i propiciat justícia en tot el procés de producció dels béns i ha permés que en la cooperativa es realitze la totalitat del producte-, en la creació de valor de marca i en la internacionalització del producte. En total han sigut més de 130 les dones beneficiàries directes d’aquest projecte, junt amb les seues famílies. Aquestes persones i el seu entorn han mostrat una gran evolució en la seua autoestima, autonomia i qualitat de vida. A més, el projecte ha aportat al desenvolupament econòmic de la zona des de la igualtat, l'equitat i la sostenibilitat.

Per altra banda, també a la Mancomunidad del Pueblo Cañari, de la qual formen part els municipis de Biblián, Cañar, El Tambo i Suscal, el Fons Valencià coopera des de fa 10 anys en la consolidació del territori com a destí turístic amb l’objectiu de promocionar econòmicament i social aquesta zona i incrementar la qualitat de vida de la ciutadania d’aquesta regió. En aquests anys, el Fons ha cooperat amb la mancomunitat en una gran quantitat d’accions per generar un producte turístic de qualitat amb repercussió a la zona. Entre altres accions destaquen: realització Pla de Dinamització Turística; instal·lació de senyalística i equipament; creació de rutes turístiques; acompanyament i capacitacions per a la millora dels serveis i per a la implementació d’establiments que generen ocupació i milloren l’experiència turística; o la millora en zones degradades. La col·laboració dels ajuntaments i mancomunitats que formen part del Fons ha sigut fonamental en la millora de la vida del veïnat cañarense, realitzant tot aquest treball baix els paràmetres d’un desenvolupament just i sostenible.

A més, la delegació valenciana s’ha reunit amb l’AME (Asociación de Municipalidades de Ecuador) per a avaluar la incidència i la transformació socioeconòmica que està realitzant el Fons al territori equatorià des d’una perspectiva municipalista i descentralitzada. També, el Fons i l’AME han avaluat el pla de treball conjunt de 2022 i han planificat el de 2023, apostant de nou per assistències tècniques en municipis equatorians. Mitjançant la cooperació tècnica a través del Fons i de l’entitat supramunicipal equatoriana, diferents persones tècniques de la Comunitat Valenciana han col·laborat en 2022 en l’enfortiment del turisme de MANPANOR (Mancomunidad Pacífico Norte de Manabí).

El president del Fons Valencià i regidor de Vila-real, Álvaro Escorihuela ha valorat el treball realitzat a l’Equador com “la prova evident de la importància que té la cooperació per al desenvolupament realitzada des del municipalisme i la descentralització”, incidint en “la importància de cooperar per a transformar d’acord amb les necessitats reals i intercanviant experiències entre el nord i el sud des d’un nivell local”.

Per la seua banda, Rosa Martínez ha mostrat la seua satisfacció “per comprovar de primera mà la força que té el municipalisme valencià solidari que treballa per un desenvolupament just i sostenible als països del sud, i per veure tot el que aporta l'Alcúdia per a millorar la vida de les persones de països empobrits com l’Equador”.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 137 entitats locals valencianes sòcies (128 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i el Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, realitza projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, equitatiu, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

 

 

 

En el teu idioma

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@