Web municipal del poble de l'Alcúdia

PortadaNotíciesL’ALCÚDIA REHABILITARÀ L’EDIFICI DE LA LUDOTECA MUNICIPAL

L’ALCÚDIA REHABILITARÀ L’EDIFICI DE LA LUDOTECA MUNICIPAL

  • Imprimeix

 

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha rebut una ajuda dels fons europeus Next Generation EU per import de 309.706,79 € per a rehabilitar l’edifici que alberga la Ludoteca Municipal i diferents dependències per a les Associacions.

 

L’ajuda s’emmarca dintre del Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis (PIREP) dels fons europeus Next Generation EU i del Mecanisme estatal per a la Recuperació i la Resiliència (MRR). Esta ajuda, que només ha sigut concedida a 400 municipis de tota Espanya en concurrència competitiva, està destinada a una rehabilitació integral de l’edifici, en el sentit definit per l'Agenda Urbana Espanyola i tenint en compte els criteris de sostenibilitat, inclusió i qualitat estètica previstos per la Nova Bauhaus Europea.

En concret, l’actuació consisteix en la rehabilitació de l’immoble, que va ser en altres temps la caserna de la Guàrdia Civil, per albergar les diferents associacions existents en el poble així com acabar de condicionar la totalitat del mateix per al l’ús cultural i social, tot resolent els aspectes que milloren:

  • la conservació de l'immoble, amb la reparació d’humitats per capil·laritat, filtracions d'aigua en coberta i a través de buits i revestiment interior i exterior.

  • la seguretat estructural, que implica la protecció contra incendis dels forjats de coberta.

  • l'habitabilitat, incorporant els serveis necessaris i dotant a l'edifici de sales i espais concorde a l'ús cultural i social.

  • l’accessibilitat, mitjançant l'eliminació de barreres arquitectòniques. Es crearan circulacions i espais accessibles i incorporant la instal·lació d'un ascensor que comunica amb la planta primera.

  • la seguretat d'utilització, amb la creació d'una nova escala, regulació d'altura de baranes, vidres de seguretat, etc…

  • la digitalització dels espais, amb la incorporació de panells informatius.


Mitjançant l'actuació proposada, es pretén que l'edifici siga un referent en la millora d'Eficiència Energètica incorporant, no sols mesures actives com a millores en les instal·lacions tèrmiques que reduïsquen el consum d'Energia primària no renovable, sinó incorporant mesures passives que afavorisquen la millora arquitectònica de l'envolvent, de manera que el cost d'amortització de la intervenció siga menor. Amb l'objectiu aconseguir un consum quasi nul s'incorpora la fotovoltaica com a energia renovable. Com a mesures passives es proposa l'aïllament tèrmic de cobertes i sòls a més de la substitució de les antigues fusteries per altres d'alumini amb trencament de pont tèrmic i vidres dobles baixos emissius. Amb aquesta intervenció s'aconsegueix una reducció d'un 65% en energia primària no renovable.

L’actuació, que ara es troba en fase de projecte, es preveu que inicie abans de l’estiu. L’import total de les obres serà 325.997,26 €.

 

 

 

 

En el teu idioma

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@