Web municipal del poble de l'Alcúdia

PortadaNotíciesReforma del paviment dels carrers Patrici Boronat i General Albert

Reforma del paviment dels carrers Patrici Boronat i General Albert

  • Imprimeix

La Junta de Govern Local de 24 de gener va donar llum verda a l’execució de dos franges de paviment de formigó imprés tocant a l’alineació de les façanes a ambdós costats del carrer, per a garantir la seguretat de les persones usuàries de la via.

En els anys 2019 i 2020 es van reconvertir els carrers Patrici Boronat i General Albert, que fins a aquell moment tenien unes voreres estretes i calçada rodada asfaltada per a vehicles, per una plataforma única i anivellada en tota la seua secció transversal.

Si bé, esta actuació va millorar notablement les condicions d’accessibilitat del carrers, els veïns i veïnes de la zona han alertat de la sensació d’inseguretat que causa l’ús compartit de vianants i vehicles per aquesta plataforma única. El disseny del paviment que es va preveure no va incorporar cap delimitació que informara per on han de discórrer els vehicles, ja que els vianants en aquest tipus de vies tenen la prioritat i preferència en qualsevol punt del carrer. No obstant això, el fet de no delimitar al paviment per al pas de vehicles pot crear per al conductor una idea equivocada, de que l’espai disponible per els vehicles ha augmentat, i fruit d’això alguns conductors han incrementat la velocitat de pas amb el perjuí per als vianants i veïns de la zona i l’augment en la sensació d’inseguretat.

En este sentit es va realitzar una reunió en el mes de juliol, entre representats del veïnat d’estos carrers, l’alcalde de l’Alcúdia i el cap de l’oficina tècnica, on els veïns van expressar les seues reivindicacions.

L’Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, estableix que, en les zones de plataforma única, on l'itinerari per als vianants accessible i la calçada estiguen a un mateix nivell, el disseny s'ajustarà a l'ús previst i s'incorporarà la senyalització i informació que corresponga per a garantir la seguretat de les persones usuàries de la via.

Un cop estudiada la problemàtica, la oficina tècnica va treballar en el projecte de solució. En no haver una consignació pressupostaria per a l’actuació en l’exercici de 2022, no s’ha pogut començar l’obra fins que, en la tramitació del pressupost de 2023, es va poder habilitar el crèdit corresponent. El dia 24 de gener, la Junta de Govern Local ha aprovat el projecte i a hores d’ara s’està procedint a la contractació amb una empresa alcudiana per a dur-lo endavant.

L’actuació, que previsiblement començarà a finals de febrer, constarà a la instal·lació de dues franges de formigó imprés tocant a l’alineació de les façanes d’ambdues parts del carrer, i el seu període d’execució és de dos mesos des que comence l’obra.
 

 

 

En el teu idioma

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@