Web municipal del poble de l'Alcúdia

CAMPANYA L'ALCÚDIA EN BICI 2023CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS PER L'ADQUISICIÓ DE BICICLETES EN LA CAMPANYA "L'ALCÚDIA EN BICI 2023"

El termini per a fer les sol·licituds es de 60 dies hàbils des de l'endemà de la publicació en el BOP, és a dir, des de el 16 de març fins al 12 de Juny, ambdós inclosos.


 Accés a la tramitació telemàtica (registre general)


Documents de publicació i bases

Convocatòria l'Alcúdia en Bici 2023 - Castellano - Valencià
Accés a la publicació de la convocatòria al BOP 


Documents per a la sol·licitud

En valencià

Accés a l'annex I: Instància
Accés a l'annex II: Declaració responsable
Accés a l'annex III: Fitxa de manteniment de tercers
Accés a l'annex IV: Acreditació del poder de respresentació.

En castellano
Acceso al anexo I: Instancia
Acceso al anexo II: Declaración responsable
Acceso al anexo III: Ficha de mantenimento de terceros
Acceso al anexo IV: Acreditación del poder de representación.
Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@