Web municipal del poble de l'Alcúdia

CAMPANYA L'ALCÚDIA EN BICI 2023CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS PER L'ADQUISICIÓ DE BICICLETES EN LA CAMPANYA "L'ALCÚDIA EN BICI 2023"

El termini per a fer les sol·licituds es de 60 dies hàbils des de l'endemà de la publicació en el BOP, és a dir, des de el 16 de març fins al 12 de Juny, ambdós inclosos.


 Accés a la tramitació telemàtica (registre general)


Documents de publicació i bases

Convocatòria l'Alcúdia en Bici 2023 - Castellano - Valencià
Accés a la publicació de la convocatòria al BOP 

Anunci resolució provisional parcial de la convocatòria
- Termini per a esmenar o presentar al·legacions: és de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Des del 22 de maig al 02 de juny, ambdós inclosos .

- Termini per a presentar la bicicleta en l'Ajuntament: és de 15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Des del 22 de maig al 09 de juny, ambdós inclosos .

 - Resolució definitiva parcial

- Resolució provisional 2a part
Termini per a esmenar o presentar al·legacions: des del 14  al 27 de setembre, ambdós inclosos 
Termini per a presentar la bicicleta en l'Ajuntament: des del 14 de setembre al 04 d'octubre, ambdós inclosos .

Resolució provisional 3a part
- Termini per a esmenar o presentar al·legacions: és de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Des del 2 al 15 de novembre, ambdós inclosos .
- Termini per a presentar la bicicleta en l'Ajuntament:
és de 15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Des del 2 al 22 de novembre de 2023, ambdós inclosos

  Resolució definitiva parcial 2 i 3


Documents per a la sol·licitud

En valencià

Accés a l'annex I: Instància
Accés a l'annex II: Declaració responsable
Accés a l'annex III: Fitxa de manteniment de tercers
Accés a l'annex IV: Acreditació del poder de respresentació.

En castellano
Acceso al anexo I: Instancia
Acceso al anexo II: Declaración responsable
Acceso al anexo III: Ficha de mantenimento de terceros
Acceso al anexo IV: Acreditación del poder de representación.
Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@