Web municipal del poble de l'Alcúdia

PortadaAjuntamentPortal de la transparènciaSample Data-ArticlesAJUDES ADQUISICIÓ ORDINADORS 2022/23

AJUDES ADQUISICIÓ ORDINADORS 2022/23


CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ D’ORDINADORS PELS
ESTUDIANTS QUE INICIEN ESTUDIS UNIVERSITARIS O DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR CURS 22/23


El termini per a fer les sol·licituds es de 30 dies hàbils des de l'endemà de la publicació en el BOP, és a dir, des de el 24 de març fins al 10 de maig, ambdós inclosos.


 Accés al tràmit telemàtic (amb certificat electrònic)


Documents de publicació i bases

Anunci al BOP de la convocatòria

Extracte de la convocatòria (Valencià) (Castellà)

Resolució provisional de concessió de les ajudes -  Termini per a esmenar o presentar al·legacions: és de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Des del 21 de juny al 04 de juliol de 2023, ambdós inclosos .

 Resolució definitiva de la concessió de les ajudes

Documents per a la sol·licitud

En valencià
Accés a l'annex I: Instància
Accés a l'annex II: Fitxa de manteniment de tercers
Accés a l'annex III: Declaració responsable
Accés a l'annex IV: Model de representació

En castellano
Acceso al anexo I: Instancia
Acceso al anexo II: Ficha de mantenimiento de terceros
Acceso al anexo III: Declaración responsable
Acceso al anexo IV: Modelo de representación
En el teu idioma

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@