Web municipal del poble de l'Alcúdia

Portada

Ofertes de treball, Plans, Convenis


 


PRÒRROGA DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L'AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL PER MITJÀ DE LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI PUNT LABORA.
Accés al document

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L'AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL PER MITJÀ DE LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI PUNT LABORA
Accés al conveni
 

ACTES EMCORP I EMCORD

Acta EMCORP 2021 (pub. 27/05/2021 14:43h)

ACTES EMPUJU 2021

Acta AUXILIAR ADMINISTRATIU (pub. 17/11/2021 12:32h)
Acta TÈCNIC EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL (pub. 17/11/2021 12:32h)
Acta TÈCNIC EN PROMOCIÓ D'IGUALTAT (pub. 17/11/2021 12:34h)


ACTES EMPUJU 2022

Acta AUXILIAR ADMINISTRATIU (pub. 02/09/2022 12:44h)
Acta TÈCNIC EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL (pub. 02/09/2022 12:45h)
ACTES EMPUJU 2023
Acta EMPUJU 2023 (pub. 11/07/2023 14:20h)

ACTES EXPLUS 2022
Acta AUXILIAR ADMINISTRATIU (pub. 02/09/2022 12:46h)
 

ACTES EXPLUS 2023
Acta EXPLUS 2023 (pub. 11/07/2023 14:20h)

ACTES ECOVID 2021

Acta ECOVID 2021 (pub. 17/11/2021 12:34h)

 
 
PLANS ESPECIALS DE TREBALL

BORSES DE TREBALL DEL PLA D'OCUPACIÓ

L’Ajuntament de l’Alcúdia sent conscient de la  situació econòmica actual, la qual incideix de manera especial, a les capes socials més desfavorides i atenent a l'elevada taxa de persones desocupades, ha resolt desenvolupar una normativa per posar en marxa la primera mesura del  PLA D’AJUDA A L’ATUR amb l'objecte i única finalitat de donar cobertura a les famílies en situació socioeconòmica greu del nostre poble.

Bases (pub. 20/03/19 8:23h)
LListats 2018 (pub. 01/10/18)
Es podran consultar les llistes actualitzades a les oficines de ADL de l'Alcúdia
 

BEQUES DE PRACTIQUES DE FORMACIÓ PER A L’ESPAI JOVE CENTRE SOCIAL MONTORTAL I ALTRES, I PER A LA BIBLIOTECA INFANTIL
Data de publicació en lalcudia.com: 01/09/2016-10:08

BASES ESPECIFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE PRACTIQUES DE FORMACIÓ PER A L’ESPAI JOVE CENTRE SOCIAL MONTORTAL I ALTRES,  I  PER A LA LUDOTECA INFANTIL

BasesModel de sol·licitudAnunci
PROPOSTA d’atorgament de beques
Anunci d'admesos 
Anunci proposta final
 

PROMOCIÓ INTERNA FUNCIONARI INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL

Data de publicació en lalcudia.com: 21/07/2016-08:30
Promoció Interna de funcionari de carrera Inspector de la Policia Local
Bases
 (Pub. 27/10/2016)

 

En el teu idioma
Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@