Web municipal del poble de l'Alcúdia

Home

Ofertes de treball


 


ACTES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DEL PROGRAMA EMCORA 2019
Actes (Pub.27/05/2019 09:23h)

EMPUJU i ENCUJU 2018
Actes
(Pub.19/06/2018 14:43h)
Actes 2 (Pub.22/06/2018 08:23h)

ACTES EMCORP I EMCORD 2018
ACTES EMCORP I EMCORD 2018

Acta EMCORP 2018 (pub. 13/02/2018)
Acta EMCORD 2018 (pub. 13/02/2018)

PLANS ESPECIALS DE TREBALL

BORSES DE TREBALL DEL PLA D'OCUPACIÓ

L’Ajuntament de l’Alcúdia sent conscient de la  situació econòmica actual, la qual incideix de manera especial, a les capes socials més desfavorides i atenent a l'elevada taxa de persones desocupades, ha resolt desenvolupar una normativa per posar en marxa la primera mesura del  PLA D’AJUDA A L’ATUR amb l'objecte i única finalitat de donar cobertura a les famílies en situació socioeconòmica greu del nostre poble.

Bases (pub. 20/03/19 8:23h)
LListats 2018 (pub. 01/10/18)
Es podran consultar les llistes actualitzades a les oficines de ADL de l'Alcúdia
 

BEQUES DE PRACTIQUES DE FORMACIÓ PER A L’ESPAI JOVE CENTRE SOCIAL MONTORTAL I ALTRES, I PER A LA BIBLIOTECA INFANTIL
Data de publicació en lalcudia.com: 01/09/2016-10:08

BASES ESPECIFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE PRACTIQUES DE FORMACIÓ PER A L’ESPAI JOVE CENTRE SOCIAL MONTORTAL I ALTRES,  I  PER A LA LUDOTECA INFANTIL

BasesModel de sol·licitudAnunci
PROPOSTA d’atorgament de beques
Anunci d'admesos 
Anunci proposta final
 

PROMOCIÓ INTERNA FUNCIONARI INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL

Data de publicació en lalcudia.com: 21/07/2016-08:30
Promoció Interna de funcionari de carrera Inspector de la Policia Local
Bases
 (Pub. 27/10/2016)

 
Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@