Web municipal del poble de l'Alcúdia

Portal de la transparència

L'Ajuntament de l'Alcúdia enceta una nova etapa pel que fa a la relació amb la ciutadania gràcies a la posada en funcionament del seu Portal de la Transparència. El Portal de la Transparència ofereix als seus usuaris i usuàries tota la informació rellevant de les diverses àrees de gestió municipal amb l'objectiu de fer realitat la transparència més gran possible.

A més d'una obligació legal, la transparència institucional a l'Alcúdia és un compromís polític prioritari que ara, després del necessari temps dedicat a la diagnosi i la producció, és possible gràcies a un espai web que seguint les directrius de la llei autonòmica de transparència i bon govern, agrupa la informació en sis blocs perfectament definits: organització institucional, economia i finances, contractació, territori i medi ambient, normativa i altres continguts relacionats. Utilitza'l!


Organització institucional i administrativa

Gestió econòmica i patrimonial

Contractes, subvencions i convenis

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

 • Alcaldia 
 • Corporació
 • Plenari
 • Grups municipals
 • Junta de Govern
 • Comissions informatives
CÀRRECS PÚBLICS
 • Sous, assistències i inmdemitzacions
 • Declaracions de béns
SERVEIS I PROCEDIMENTS
 • Catàleg de procediments
EMPLEATS PÚBLICS
 • Plantilla de personal
 • Convocatòries
 • ADL Ofertes de treball
 • Borses de treball

PRESSUPOSTOS ANUALS
 • Pressupost Ajuntament
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
 • Operacions amb proveïdors
 • Informació del deute
 • Informes morositat
 • Termini mitjà de pagament
 • Registre de factures FACE
GRANS ESDEVENIMENTS
 • COTIF
 • Festes Majors
 • Fira Gastronòmica
PATRIMONI I BÉNS
 • Inventari de béns

COMPTES I FISCALITZACIÓ

 • Liquidació pressupost
 • Compte general

PERFIL DEL CONTRACTANT

 • Licitacions
ENCARREGATS DE GESTIÓ
 • Encarregats de gestió
SUBVENCIONS
 • Subvencions entitats esportives
 • Subvencions entitats ciutadanes
 • Premis
 • Altres subvencions
 • Sistema nacional subvencions
 

Planificació urbanística i geogràfica

Procediments administratius i jurídics

Altres continguts

URBANISME

 • Plànols Pla General
 • Normativa Pla general
 • Ordenances
 • Tràmits

MEDI AMBIENT

 • Plans
 • Programes
 • Activitats

NORMES REGULADORES

 • Europees
 • Estatals
 • Autonòmiques

ORDENANCES I REGLAMENTS

 • Ordenances fiscals
 • Ordenances no fiscals

DIFUSSIÓ

 • Bans
 • Edictes
 • Tauler d'anuncis


INSTÀNCIES I TRÀMITS

 • Instàncies
 • Tràmits d'ctivitats i espectacles
 • Tràmits d'urbanisme

EDUCACIÓ

 • Llista d'admesos/es en l'Escola Infantil
  municipal per al curs 2018/19 

 


Avís legal: l'Ajuntament de l'Alcúdia permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se cite la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitze la informació i que no es contradiga amb una llicència específica.

 

  

 

 

 Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@